Senior Controller

Onze opdrachtgever is een publieke instelling die op financieel gebied nog vorm moet krijgen en waarbij verschillende toekomstscenario's mogelijk zijn. 

Wat je gaat doen

De volgende onderwerpen zijn leidend:

 • vormgeving van bewaking, monitoring en rapportage over de resultaten en de financiële middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn/worden gesteld en de samenwerking met het Ministerie daarbij;
 • als bruggenbouwer kunnen acteren in een complex werkveld (als opdrachtgever en opdrachtnemer) en het financiële raamwerk van de organisatie en het verder opbouwen en verbinden met de departementale systematiek met overige ministeries;
 • Samen met de senior-projectcontroller zorgdragen voor adequate inbedding van de controlfunctie in het primaire proces (bouwkundig versterken), onder andere bij het contractmanagement, (financiële) procesbeheersing en invoering van het zogenaamde vier-ogen principe;
 • Inrichten van een interne control-organisatie, o.a. het ontwikkelen van financieel mandaat, het inrichten van een inkoopapparaat, het vormgeven van een betaalfunctie;
 • opbouw risico en kwaliteitsmanagementsysteem;
 • binnen het directieteam verantwoordelijk de financiële borging van besluitvorming.

De controller is stevige sparringpartner voor zowel het hoofd Bedrijfsvoering waaronder de controller ressorteert als de directeur en het directieteam en beschikt over zeer ruime managementvaardigheden op basis waarvan het lukt om strategisch (financieel) beleid te ontwikkelen, uit te dragen, draagvlak creëren, te verdedigen en bij belangentegenstellingen de weerstand op te heffen en te evalueren. De controller heeft inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen op gemeentelijk, provinciaal en bovenal rijksniveau en weet deze inzichten effectief in te zetten in de interne en externe besluitvormingsprocessen. De controller ontwikkelt het kader voor de besturingsspelregels zoals deze voor het integrale management binnen de organisatie van toepassing worden en op basis waarvan afzonderlijke jaarplannen tot een consistente financiële begroting kunnen worden geïntegreerd. De controller is daarmee ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van formats waarmee reguliere budgetanalyses, begroting en financiële rapportages (stuurinformatie) kunnen worden opgesteld.

De controller is analytisch zeer sterk en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en weet zijn professionele mening helder voor het voetlicht te brengen. Hij/zij durft zich onafhankelijk op te stellen in de gesprekken die worden gevoerd, gesteund door kennis en ervaring van het vakgebied. Dit maakt de controller voor alle geledingen van de organisatie tot een stevige business partner.

Wat we vragen

 • In bezit van een afgeronde relevante academische, bedrijfseconomische opleiding;
 • Meer dan 10 jaar relevante werkervaring op het gebied van complexe opgaven op het terrein van Financien en Bedrijfsvoering binnen het rijk;
 • bij voorkeur aantoonbare ervaring met de opbouw van een ingewikkelde financierings en controlystematiek vanuit diverse (publiek en privaat) bronnen
 • bij voorkeur kennis van de financieringsstromen
 • Relevante werkervaring met governance- vraagstukken;
 • Relevante werkervaring met het inrichten, implementeren en begeleiden van businesscontrol;
 • Kan functioneren in een veranderende complexe omgeving en opereren als een stevige gesprekspartner;
 • Effectief verschillende posities kan overbruggen binnen (sterk) uiteenlopend krachtenveld;
 • Kennis en ervaring van P&C aspecten zowel binnen Rijk, Provincie als Gemeenten;
 • Ervaring met de inrichting van financiële informatiesystemen
 • Hands-on mentaliteit om een Finance & Control unit zowel op te bouwen als procesmatig in te richten
 • Kan omgaan met hoge dynamiek in beleid en werkprocessen;
 • Verbinder met hoog ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Wat we bieden

Het gaat om een opdracht van in eerste instantie zes maanden met optie verlengen van zes maanden voor 36 uur per week.

Bij interesse ontvangen wij graag een recent cv, een motivatie en indicatie van het uurtarief. 

Over DPA

De senior controller heeft tot taak de financiële organisatie van de opdrachtgever verder vorm te geven. De huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen in de positie en opgave van de organisatie vormt daarbij het startpunt. Er zijn nog diverse toekomstscenario’s mogelijk rondom de juridische entiteit waarbij echter 1 uitgangspunt leidend is, nl dat de Versterkingsoperatie volgens het Plan van Aanpak van november 2018 uiteindelijk in het publieke domein zal plaatsvinden. De noodzakelijke financiële processen dienen daartoe worden ingericht. Ook in de overgangsperiode tot de definitieve positionering van de opdrachtgever moet de financiële bewaking van besluitvorming geborgd worden.

DPA in 1 minuut

Thumbnail algemene video

Solliciteren, deze stappen doorloop je

Het is fijn om te weten welke stappen je doorloopt zodat je goed voorbereid het sollicitatie proces in gaat en niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

Stel je vraag aan Leonie

Business Unit Manager Stuur een bericht