Manager Inkoop Sociaal Domein

Publicatiedatum

02 oktober 2017

Kwalificaties

HBOMedior

Locatie

In het oosten van Nederland heeft een aantal gemeenten een MGR (Modulair Gemeenschappelijke Regeling) ingericht, een samenwerkingsverband waarin ze gezamenlijk diensten op het gebied van WMO en jeugdhulp inkopen. Voor dit samenwerkingsverband zoeken wij een slagvaardige Inkoopmanager.

Wat je gaat doen

We zoeken een Manager Inkoop, die:

▪ het boegbeeld is van inkooporganisatie en de taken van het inkoopbureau coördineert in samenwerking met de deelnemende gemeenten;

▪ relaties en netwerken bouwt en onderhoud met personen en instellingen van binnen en buiten de organisatie, zoals gemeenten, aanbieders en andere relevante instellingen;

▪ als opdrachtnemer verantwoording aflegt aan de directeur-secretaris;

▪ de strategische uitgangspunten, die gemaakt zijn door de gemeenten, vertaalt naar de operationele opdrachten;

▪ verantwoordelijk is voor een rechtstreekse aansturing van een team met professionals;

▪ het voortouw neemt in het borgen van de huidige ingezette lijn en dit weet te combineren met een sterke procesaanpak;

▪ een meerjarige strategie m.b.t. inkoop en contractmanagement ontwikkelt en bewaakt;

Jouw profiel

De Manager Inkoop dient aan de volgende eisen te voldoen:

▪ WO werk- en denkniveau en relevante ruime ervaring;

▪ een slagvaardige organisator met oog voor belangen en diversiteit tussen de gemeenten, organisaties en aanbieders;

▪ iemand die in staat is goede relaties te onderhouden met de opdrachtgevers, relevante andere

partijen en organisaties;

▪ een verbinder tussen verschillende partijen/belangengroeperingen om een gewenst resultaat te

bereiken;

▪ het vermogen om te functioneren in een politiek-bestuurlijke context en om te gaan met bestuurlijke en

operationele belangen in het speelveld van regionale samenwerking;

▪ managementervaring, met nadruk op het opbouwen van een nieuwe organisatie, synergie aanbrengen in een groep medewerkers en motiveren tot doeltreffende samenwerking;

▪ affiniteit, kennis en relevante werkervaring met WMO, jeugdzorg, alsmede inkoopprocessen;

▪ visie op beleidsvernieuwing met betrekking tot het sociale domein.

Wat je van ons kunt verwachten

Voor deze interessante
en uitdagende functie geldt gemeenteschaal 12-13. Daarnaast kent onze
opdrachtgever goede secundaire en opleidingsmogelijkheden. Een online
assessment en eventueel employment screening maken mogelijk onderdeel uit van de
procedure.

Je werkomgeving

Ruim 10 gemeenten hebben de handen ineen geslagen en werken dagelijks intensief samen op het gebied van inkoop. Daartoe is een Inkoopbureau opgezet welk namens de gemeenten een aantal inkoopprojecten uitvoert. Voor dit inkoopbureau zoeken wij een Manager Inkoop sociaal domein.

Deel deze vacature