Interne Accountant

Controleplan

improving your performance

 • Werk bij top 500 bedrijven
 • Eigen opleidingsbudget
 • Persoonlijke fieldmanager

Wat je gaat doen

Als interne accountant ben je, door het college benoemd, belast met het borgen van de objectiviteit, deskundigheid en kwaliteit van de interne auditfunctie van de organisatie, die voorafgaat aan de door het college af te geven ‘in controlverklaring’. Deze ‘in controlverklaring’ geeft de organisatie al sinds 2011 jaarlijks af in de jaarstukken en is een voorloper van de ‘rechtmatigheidsverantwoording’ die met ingang van 2021 verplicht wordt. De scope van de organisatie ‘in controlverklaring’ is voornamelijk financieel: getrouwheid en rechtmatigheid van de belangrijkste financiële processen en systemen. Je rapporteert je bevindingen twee keer per jaar aan het college en de Raad via een managementletter en via een verslag van bevindingen.

Je stelt hiertoe een jaarlijks te actualiseren Algemeen Controleplan op. Je bent eerste aanspreekpunt voor de externe accountant. De uitvoering van de verbijzonderde interne controles vindt voornamelijk plaats bij Team AO/IC, een Shared Services organisatie die veel bedrijfsvoeringstaken uitvoert. Daar werk je nauw mee samen, Formeel ben jij de opdrachtgever richting dit team voor de uit te voeren werkzaamheden.

De processen voor de totstandkoming van de planning en control producten verlopen sinds jaren prima. De inhoud van de documenten wordt over het algemeen als voldoende ervaren. Echter, de onderliggende documenten en de kwaliteit van de processen die daaraan ten grondslag liggen, verschillen in kwaliteit. We zetten in op verbetering daarvan. De organisatie heeft zelf in 2018 een plan van aanpak opgesteld om deze verbeteringen door te voeren. Er is al veel verbeterd. Voor het boekjaar 2019 is een vervolgplan opgesteld. Aan jou wordt gevraagd in de eerste helft van 2020 de voortgang en de kwaliteit van de uitvoering van dit plan te monitoren.

Het palet aan werkzaamheden is erop gericht om de totstandkoming van en de controle op de jaarrekening 2018 zo goed mogelijk te laten verlopen zodat de jaarstukken vóór de wettelijk gestelde deadline door de vastgesteld kunnen worden. En daarbij een basis te leggen voor de structurele inbedding van de verbeteringen zodat ook in de organisatie beter in control zal zijn en het jaarrekeningproces soepel kan verlopen.

Wat we vragen

 • Je bent in het bezit van een RA-kwalificatie
 • Je hebt academisch werk- en denkniveau (aantoonbaar in het CV en uitgewerkt in de motivatiebrief)
 • Je hebt ervaring als financial auditor
 • Je bent op de hoogte van recente wet- en regelgeving m.b.t. verslaggeving en accountantscontrole


 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen;
 • Je bent communicatief sterk en samenwerkingsgericht
 • Je bent (pro actief) in staat verschillende belangen en ambities bij elkaar te brengen
 • Je kunt mensen motiveren en overtuigen
 •  Je komt snel tot voortgang en resultaat

Wat we bieden

Duur van de opdracht 6 maanden startdatum is 6 januari 2020 met optie verlenging

32 uur per week

Bij interesse ontvang ik graag jouw cv en motivatie

Je werkomgeving

Je maakt onderdeel uit van het team Strategie, Middelen & Control vormt samen met het team Bestuur & Communicatie de Concernstaf van de gemeente Leiden.

Het team SMC bestaat uit circa dertig medewerkers die samen een breed scala aan (staf)taken vervullen op het terrein van strategie, onderzoek, HRM, organisatieontwikkeling, procesverbetering, juridische zaken, middelen en control.

Stel je vraag aan Amal

Business Manager Stuur een bericht

Herken jij jezelf in dit profiel?

Solliciteer dan direct of schrijf je in voor de talentpool!

DPA in 1 minuut

DPA is vooruitstrevend en gericht op de toekomst. We begrijpen waar de arbeidsmarkt voor onze specialisaties naartoe gaat en delen die inzichten met onze opdrachtgevers. Samen met onze professionals ontwikkelen we vandaag al de kennis en vaardigheden die morgen nodig zijn.

Bekijk de video
Thumbnail algemene introductie video van DPA
Guillaume_cirkel_PNG_4.png

Als interim professional bij DPA kom je in aanmerking voor mooie functies en versnel je je vakinhoudelijke ontwikkeling.

Guillaume Halfhuidinterim finance professional

Solliciteren, deze stappen doorloop je

Het is fijn om te weten welke stappen je doorloopt zodat je goed voorbereid het sollicitatie proces in gaat en niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

improving your performance

 • Werk bij top 500 bedrijven
 • Eigen opleidingsbudget
 • Persoonlijke fieldmanager

Stel je vraag aan Amal

Business Manager Stuur een bericht