Interim Strategisch Communicatieadviseur

Als strategisch communicatieadviseur binnen de Directie Communicatie geef je mede richting aan de communicatievisie van het korps en zorg je voor de vertaling van deze visie naar onderliggende beleidsproducten. Je stimuleert tevens de daaruit voortvloeiende implementatie.

Interim Strategisch Communicatieadviseur

Wat je gaat doen

Als strategisch communicatieadviseur binnen de afdeling beleidscommunicatie:

· Draag je bij aan de uitwerking van het corporate communicatiebeleid.

· Ben je als geen ander in staat om strategisch inzicht te koppelen aan de concrete uitvoering. Heb je een hands-on mentaliteit en kom je met concrete uitvoerbare adviezen.

· Stimuleer je het korps om te werken volgens de gestelde positonering en profileringthema’s.

· Geef je sturing (beleid) aan de eenduidige politiecommunicatie middels de verdere doorvertaling van de politiehuisstijl.

· Heb je regie op communicatieprocessen door nauwe samenwerking en afstemming met het PDC en de communicatieafdelingen binnen de eenheden.

· Maak je een concrete communicatieaanpak voor issues die landelijk spelen. Sluit je aan bij issuesteams die gevormd zijn op de belangrijkste communicatiethema's en zorg je voor een goede verbinding en vertaling van beleid naar uitvoering.

· Draai je ook regelmatig een dag mee in de newsroom om actuele issues op te pakken en van een concreet communicatieadvies te voorzien. Je hebt dan ook feeling met de actualiteit en media.


Vakmatige taken

Je hebt specifiek ervaring met doorontwikkeling en implementatie van corporate huisstijl in een grote organisatie met verschillende huistijldragers (zoals gebouwen, online, offline, kleding).


Contacten

Je zorgt voor een goed netwerk binnen de Staf Korpsleiding en het PDC. Ook zorg je voor een goede verbinding met de communicatieteams in de eenheden. Je neemt regelmatig deel aan corporate overleggen, zoals het maandelijks overleg met de coördinatoren van de adviseurs uit de eenheidsteams.


Inzet in de lijn of project

Het gaat met name om werkzaamheden vanuit de Directie Communicatie. Deze kunnen zowel betrekking hebben op ontwikkeling van het communicatiebeleid t.b.v. van de organisatie, of projecten die deel uitmaken van de opdrachtverlening van uit de Directie Communicatie.


Wat we vragen

Opleiding

Minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van communicatie(wetenschappen), communicatieadvies of gelijkwaardig.


Werkervaring

Je hebt minstens 5 jaar werkervaring in een complexe omgeving bij een grote organisatie in een politiek-bestuurlijk krachtenveld.

Je bent een zeer ervaren communicatieadviseur en bent gewend om op strategisch niveau te adviseren.

Je hebt ervaring met corporate communicatie.


Competenties

Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.

Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.

Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.

Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.

Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de offerte.

Wat we bieden

Het project is vanaf 28-01-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-08-2019 voor 32-36 uur per week.

Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel met 12 maanden worden verlengd.


Tarief: € 90,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.


Herken jij jezelf in deze functie?

reageer dan voor 8-12-2018

Schrijf dan een motivatiebrief en stuur deze samen met jou CV naar david.vanhaasteren@dpa.nl

Over DPA

De Directie Communicatie bestaat uit de afdeling Beleidscommunicatie, de afdeling Media en Publiciteit en de Newsroom. De afdeling Beleidscommunicatie is verantwoordelijk voor het corporate communicatiebeleid, de strategische communicatie agenda, issue- en reputatiemanagement, mediaproducties, huisstijl en interne communicatie, maar is ook betrokken bij de dagelijkse issues. De afdeling bestaat uit communicatieadviseurs met ervaring in een landelijke politiek-bestuurlijke omgeving en kennis van de politiepraktijk. Zij ondersteunen de korpsleiding en portefeuillehouders van landelijke thema’s met communicatieadviezen.


DPA in 1 minuut

Thumbnail algemene video

Solliciteren, deze stappen doorloop je

Het is fijn om te weten welke stappen je doorloopt zodat je goed voorbereid het sollicitatie proces in gaat en niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

Stel je vraag aan David

Business Manager Stuur een bericht