Controller

Control-en adviesrollen met meerdere klanten in alle fases van het adviesproces.

Wat je gaat doen

• Als businessadviseur  (lijn)managers adviseren over het inzetten van de verschillende organisatie instrumenten voor sturing en beheersing (hierbij werken vanuit en uitdragen van organisatie brede werkwijzen).

• Pro actief volgen van ontwikkelingen in de opdrachtenketen, deelnemen aan de horizontale keten overleggen en overleggen met opdrachtgevers alsmede portefeuillehouders ondersteunen bij het signaleren van kansen en risico’s.

• Het bijdragen aan concernproducten in de planning- en control cyclus , zoals de begroting / agentschapsparagraaf en de tariefnotitie.

• Het tijdig signaleren en rapporteren van risico’s vanuit de control-functie.

• Het bijdragen aan concern brede rapportages en adviezen (CFO / DT) inzake financiële informatievoorziening /prestatiemeting en -beoordeling/ beslissingsondersteuning.

• Bijdragen aan coördineren en organiseren van organisatoe brede processen binnen het management control systeem van de organisatie (bijvoorbeeld interne budgettering, managementcontractcyclus), inclusief opstellen planningen, aanschrijvingen, offerte- en rapportage formats.

• Adviseren over voornemens met financieel-economische consequenties en financierings-vraagstukken en aanbevelingen doen voor alternatieven.

• Voorbereiden business-cases op grond waarvan projecten en programma’s worden geïnitieerd en besluitvorming plaatsvindt.

De controller kan flexibel worden ingezet voor taken in één van de virtuele teams, voor specifieke projecten of voor concern brede taken.

Wat we vragen

  • WO werk-en denkniveau; Opleiding bedrijfseconomie/ Bedrijfskunde/ Bestuurskunde met economische variant/ Registercontroller(RC) / postdoctorale controllersopleiding.
  • Grondige vakmatige kennis en van actuele ontwikkelingen op hetvakgebied: bedrijfseconomie, overheidsfinanciën, kosten-batenanalyse, risicomanagement, project control, methoden en technieken voor evaluatie en businesscases. Inzicht in de aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het bedrijfsvoering gebied.
  • Relevante ervaring in control-en adviesrollen met meerdere klanten in alle fases van het adviesproces. Kunnen adviseren over ontwikkelings-en veranderprocessen en over toepassing, implementatie en uitvoering van bedrijfsvoering producten, -beleid en -processen.
  • Adviesvaardigheden voor adviseurs.
  • Succesvol in projectmatig werken. Binnen de afdeling en multidisciplinair goed kunnen samenwerken.
  • Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk)
  • Je hebt hart voor en kunt redeneren vanuit de corporate visie op control.

Daarnaast beschik je over grondige algemene en praktische kennis van een baten-lasten administratie en financieel beheer.

Wat we bieden

Duur: 7 maanden, startdatum 15 maart 2019 met optie tot verlenging 2 x 6 maanden

# uren: 36 uur per week

Bij interesse ontvangen wij graag een recent CV, een korte motivatie en een indicatie van het uurtarief

Je werkomgeving

Jouw positie zit met name binnen het vlak van business control.

DPA in 1 minuut

Thumbnail algemene video

Solliciteren, deze stappen doorloop je

Het is fijn om te weten welke stappen je doorloopt zodat je goed voorbereid het sollicitatie proces in gaat en niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

Stel je vraag aan Amal

Business manager Stuur een bericht