Total Lubricants Plant Beverwijk

Total Lubricants Plant Beverwijk

Total is een multinational met bedrijven in meer dan 130 landen; de nr. 4 op de ranglijst van grootste internationale olie- en gasmaatschappijen ter wereld. In de Total Lubricants Plant in Beverwijk wordt een breed scala aan brandstofbesparende smeermiddelen geproduceerd en verpakt. De smeermiddelenfabriek vroeg DPA Cauberg-Huygen om te beoordelen of de gehoor- en ademhalingsbescherming die de medewerkers gebruiken nog passend is voor de geluidniveaus en stoffenconcentraties.

(Brandstof)besparende producten

Total ontwikkelt brandstofbesparende smeermiddelen en services voor personenwagens, transporteurs, motorfietsen, de agrarische sector, het grondverzet en de binnenvaart- en visserijsector. Producten die voldoen aan de nieuwste eisen op technologie- en milieugebied. Voor een deel van deze segmenten is een complete range ‘fuel economy’-producten beschikbaar. Deze producten staan voor meer kilometers en een hogere besparing. Ze zijn bovendien vriendelijker voor het milieu, geven een lagere CO2-emissie en bieden meer bescherming en minder slijtage.

Veilig aan het werk

Ook de gezondheid en het welzijn van de medewerkers staan hoog in het vaandel bij de Total-bedrijven. Regelmatige controle van de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen en aan geluid is dan ook een vast onderdeel van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van Total Lubricants Plant Beverwijk. Dit omdat in het productieproces verschillende grondstoffen verwerkt worden die bij een te hoge blootstelling schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken. Ook treedt bij het produceren en verpakken van de producten een zekere geluidsemissie op.

Voldoende beschermd tegen risico’s

Om de blootstelling aan geluid te bepalen, deed DPA Cauberg-Huygen geluidmetingen op de arbeidsplaatsen. Dit conform de NEN-EN-ISO 9612:2009 norm voor geluidsonderzoek. De blootstelling aan stoffen in de lucht is beoordeeld volgens de Europese REACH-verordening over chemische stoffen. “Wij hechten grote waarde aan veilige en gezonde werkomstandigheden. De resultaten van de onderzoeken bevestigen dat we de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen en dat onze medewerkers voldoende beschermd zijn tegen geluidsrisico’s en eventuele blootstelling aan gevaarlijke stoffen”, aldus Peter Vink, HSEQ Manager Total Lubricants Plant Beverwijk.

“De resultaten van de onderzoeken door DPA Cauberg-Huygen bevestigen dat onze medewerkers voldoende beschermd zijn tegen geluidsrisico’s en eventuele blootstelling aan gevaarlijke stoffen.”

Peter Vink, HSEQ Manager Total Lubricants Plant Beverwijk