DPA Facility

Facilitaire oplossingen

Van waardevermeerdering tot een hogere productiviteit en meer tevreden medewerkers. Innovaties in de snel ontwikkelende facility-wereld maken het mogelijk efficiënter en duurzamer te ondernemen. DPA facility vervult behoeftes aan tijdelijk en vast personeel en ondersteunt de introductie en implementatie van nieuwe werkwijzes en processen
Is uw bedrijf al klaar voor de toekomst? DPA Facility gaat er graag met u over in gesprek.

Facility specialisten on demand

DPA Facility is gespecialiseerd in de mogelijkheden en uitdagingen die de nieuwe wereld met zich meebrengt. Zodra we de behoeften binnen uw bedrijf in kaart hebben gebracht, verbinden we u aan de juiste professional om de verbeteringsslag op touw te zetten. Deze kent de laatste trends en ontwikkelingen door ervaring bij uiteenlopende klanten, is snel ingewerkt en in staat om uitdagingen om te zetten in concrete resultaten.

DPA investeert dagelijks in hun accurate kennis via opleidingen, trainingen, coaching en oprechte interesse. Via een DPA facility-platform hebben onze professionals bovendien rechtstreeks contact met elkaar. Ze wisselen ervaringen uit, delen kennis en geven elkaar feedback. Met hun intrinsieke motivatie dragen ze bij aan uw veranderende organisatie.

Interim, detavast of werving & selectie

Met DPA vindt u interim professionals die uw bedrijf meenemen in de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vakgebied, of het nu gaat om een van onze interim facility professionals of een aan ons gelieerde zzp’er. We detacheren onze specialisten, maar kunnen ook bemiddelen bij een werving & selectieprocedure voor een vaste facility medewerker.

Voor iedere facilitaire uitdaging

Ook kunnen we helpen bij de invulling van een ander type opdrachten, van verandertrajecten tot het opzetten van een complete facilitaire afdeling. Tijdens een gesprek onderzoeken we de mogelijkheden. Denk aan projecten als:

  • facilitaire concepten;
  • Integratie van facilitaire diensten;
  • verduurzaming van de facilitaire keten;
  • facilitaire projectleiding
  • transformeren naar een facilitaire regie- of demandorganisatie;
  • verhuizingen;
  • kwaliteits- en kostenoptimalisatie;
  • leveranciers- en contractmanagement;
  • coördinatie tussen diverse (facilitaire) partijen optimaliseren;
  • coachen en/of opleiden.

Facilitair inzicht met de DPA analysetool

Met onze facility scans doen we op zich niets nieuws in de markt, wél door de manier waarop we uw facilitaire keten beoordelen. De meeste modellen zijn primair gericht op kosten besparen; DPA analyseert de toegevoegde waarde. Hoe kunnen medewerkers hun expertise beter inzetten, zich verder ontwikkelen en meer plezier halen uit hun werk?

We zien vaak dat het helpt om hen persoonlijker te betrekken. Als de werkdruk daarbij niet verhoogt, worden ze productiever, assertiever en tevredener in hun werk, voelen ze zich meer gewaardeerd en tonen ze vaker initiatief. Mooie bijgevolgen: ziekteverzuim daalt, net als uw kosten. En gasten en leveranciers merken de positieve golfbeweging direct.

Onze werkgebieden

Maximale hospitality door Integrated Facility Management

De optimale ervaring voor uw gasten, medewerkers en leveranciers? Door facilitaire diensten centraal aan te sturen (IFM) werken alle afdelingen soepel met elkaar samen. Zo ervaren uw gasten bijvoorbeeld de perfecte guest journey: vanaf het moment dat ze afspraken maken tot het binnenrijden in de parkeergarage en van de aanmelding tot het contact met de gastheer en het afscheid. Uw organisatie is schoon, veilig en begaanbaar, flexibel, kwalitatief en kostenefficiënt. Op alle fronten voegt u waarde toe voor maximale hospitality.
Niet alleen gasten voelen zich welkom, maar ook medewerkers en leveranciers. Naast een prettige werkomgeving, levert dit indirecte voordelen op: medewerkers gaan langere dienstverbanden aan, zijn productiever en werken beter samen. Ook leveranciers binden zich graag voor langere tijd.

Inspelen op (markt)ontwikkelingen

Iedere organisatie is op haar manier dynamisch binnen een (sterk) veranderende omgeving, bijvoorbeeld door politieke invloeden, veranderd management, ontwikkelende denkwijzen, volatiliteit van de economie en nieuwe wensen van medewerkers, leveranciers en gasten. De overstap naar een regieorganisatie, waarbij facility management een belangrijke rol speelt, kan een goede reden zijn om externe expertise in te schakelen. Onze facility managers, projectleiders en procesdeskundigen kunnen helpen op het gebied van facility- en verandermanagement en facilitaire organisaties en –processen inrichten.

Duurzaamheid binnen facilitair inkoop- en contractmanagement

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn belangrijke thema’s in onze maatschappij, en dus ook binnen facility management. Via slimme inkoop en scherp gestructureerd contractmanagement zorgen onze professionals ervoor dat uw organisatie beter gaat inspelen op belangrijke onderwerpen als klimaatverandering, energiereductie en CO2-compensatie. Uw bedrijfsprocessen worden aangesloten op ERP-systemen. Ook audits en benchmarks behoren tot onze kernexpertise.