Oplossingen voor het sociaal domein

SOZA XPERT biedt naast tijdelijke ondersteuning voor het sociaal domein ook oplossingen op het gebied van werk, inkomen en zorg. Deze projectmatige oplossingen maken ons een unieke partner voor gemeenten en sociale diensten.

Projectmatige oplossingen

De dienstverlening van SOZA XPERT focust zich op het projectmatig realiseren van besparingen voor gemeenten en (regionale) sociale diensten. Zo screenen wij complete organisaties op de rechtmatigheid van onder meer voorliggende voorzieningen. We verzorgen ook themagerichte handhaving, zoals het unieke Vermogensonderzoek Buitenland. Onze XPERTS werken vanuit een eigen methodiek en maken gebruik van eigen screeningssoftware.

Ontzorgen in het sociale domein

SOZA XPERT is een platte organisatie die ‘lean and mean’ inspeelt op het veranderende sociale speelveld. Op basis van de aard en complexiteit van de vraag wordt een projectteam samengesteld. Want ontzorgen is altijd maatwerk. Het team wordt gevormd door XPERTS die bij ons in dienst zijn. Dit zijn professionals met de juiste kennis en kunde. Zij zijn een autoriteit in hun vakgebied en zeer gemotiveerd. Bij SOZA XPERT combineren we teamspirit met een flinke dosis ambitie.

Voorbeelden van onze oplossingen voor het sociaal domein

  • Screenen op voorliggende voorzieningen
  • Handhaven voor een twintigtal thema’s
  • Vermogensonderzoek Buitenland
  • De zorg ontzorgen (o.a. herindicatie huishoudelijke hulp en Wlz-scan)
  • Trainingen en cursussen voor sociaal domein professionals
  • Tijdelijke ondersteuning