Voortzetting bereidheid tot lancering openbaar bod

DPA_Amsterdam.png

DPA heeft op 18 december 2013 ICT Automatisering N.V. per open brief verzocht om een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA) bijeen te roepen met als voorgesteld agendapunt de goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur van ICT Automatisering om alle aandelen in Brandfort B.V. over te nemen en in verband daarmee nieuwe aandelen uit te geven ter waarde van 9% van het uitstaande aandelenkapitaal na afronding van de beoogde transactie. ICT Automatisering heeft gevolg gegeven aan dit verzoek en heeft een BAVA bijeengeroepen, die zal worden gehouden op 11 februari 2014.

DPA is onverminderd bereid om een openbaar bod uit te brengen op de aandelen ICT Automatisering onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de open brief van DPA aan ICT Automatisering van 18 december 2013, mits de aandeelhouders van ICT Automatisering hun goedkeuring aan de transactie onthouden. DPA zal een toelichting geven op de BAVA van ICT Automatisering.

Dit is een persbericht overeenkomstig artikel 7 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft.