DPA_Amsterdam.png

DPA Group realiseerde in de eerste drie maanden van 2011 een lagere omzet en brutowinst dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit komt hoofdzakelijk doordat het aantal declarabele medewerkers sterk is teruggebracht, deels vanwege de in 2010 doorgevoerde herstructurering. Door de genomen maatregelen is zowel het leeglooppercentage als de kostenbasis verkleind.

De afgelopen maanden is de omzet per werkbare dag geleidelijk verbeterd. Ook is een belangrijke stap gemaakt in de strategische keuze voor schaalvergroting door de per 27 april gerealiseerde overname van branchenoot Nederlandse Interim Groep. De resultaten van het winstgevende NIG worden met ingang van 1 mei 2011 opgenomen in de geconsolideerde cijfers van DPA.

Integratie en aandelen

De gefaseerde integratie van DPA en NIG is direct na afronding van de overnametransactie in gang gezet. Op 27 april zijn NIG-directeuren Eric Winter en Olav Berten toegetreden tot de Raad van Bestuur van DPA als voorzitter, respectievelijk bestuurslid. Het merendeel van de NIG business units is op 7 mei verhuisd naar het DPA-kantoor aan de Gatwickstraat in Amsterdam.

Naast de overname van NIG heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DPA op 9 maart goedkeuring verleend aan een emissie van 23.910.937 nieuwe gewone aandelen. Onderdeel hiervan was een claimemissie van 11.910.997 nieuwe gewone aandelen met een opbrengst van 17,7 miljoen euro. De opbrengst van de emissie wordt gebruikt voor financiering van de NIG-overname en integratiekosten, aflossing van achtergestelde leningen en versterking van het werkkapitaal. Door de emissie is het totale aantal uitstaande DPA aandelen nu 41.770.825.

Build & buy strategie

Eric Winter, CEO: "Onze topprioriteit is het versterken van de business units. Dit is belangrijk om optimaal te kunnen focussen op de kwaliteit van onze specialisten en klantrelaties, en op het leveren van toegevoegde waarde in specifieke markten. Hierbij stuurt het business unit management actief op indicatoren als de bezettingsgraad, tarieven, leegloop en het ziekteverzuim. Om de voor verdere versterking van de omzetbasis benodigde schaalvergroting en scopeverbreding te realiseren, onderzoeken we ook mogelijkheden voor nieuwe winstgevende niches en gerichte acquisities."