DPA_Amsterdam.png

Met dit tussentijdse bericht maakt DPA bekend dat de omzet in het derde kwartaal is gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2009. De krimp van de omzet neemt daarentegen af. Er wordt kwalitatief een betere omzet gerealiseerd: omzet in de kernfuncties op de aandachtsgebieden (Finance, IT, Geos en Supply Chain) en in de markten waar DPA actief wil zijn.

Sinds 2009 kent het gemiddelde tarief een positieve ontwikkeling. Het is in het derde kwartaal ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2009 gestegen. Als gevolg hiervan vertonen de marges een stijgende trend. Door continue focus op efficiency van de organisatie zijn de bedrijfskosten in het derde kwartaal significant gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Ook in vergelijk met het tweede kwartaal zijn de kosten lager. DPA ziet een stabilisatie van de markt, duidelijke tekenen die wijzen op een aantrekkende markt van gespecialiseerde detachering laten nog op zich wachten.