Sacha Engels benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen

DPA_Amsterdam.png

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DPA heeft op 15 mei 2014 ingestemd met de benoeming van Sacha Engels als lid van de Raad van Commissarissen. Zij volgt de heer Dirk Lindenbergh op, die aftreedt nu het eind van zijn benoemingstermijn is bereikt. Met het toetreden van Sacha Engels wordt de Raad van Commissarissen versterkt met een commissaris die naast rijke ervaring als ondernemer in de flexibele arbeidsbemiddeling ook veel expertise inbrengt op het specialistische gebied van marketing en communicatie.

Over Sacha Engels

Sacha Engels (1961) heeft de Nederlandse nationaliteit en is actief als strategisch business adviseur en investeerder. In 2008 verkocht ze haar bureau Engels & Partners, een bemiddelaar voor communicatie- en marketingspecialisten. Sindsdien zet zij haar ervaring en creativiteit onder meer in voor maatschappelijke functies en het inspireren en adviseren van ondernemers.
Sacha Engels is onder andere lid van de Raad van Commissarissen van Ormit, lid van de Raad van Advies van Live on Demand en lid van het Investeringscomité van Arena Business Group.

Raad van Commissarissen DPA

De Raad van Commissarissen van DPA bestaat uit drie leden. Gestreefd wordt naar een gemengde samenstelling met een redelijke balans wat betreft het geslacht, de leeftijd, deskundigheid en ervaring van de individuele leden. Naast Sacha Engels bestaat de Raad uit Ron Icke (voorzitter) en Bart-Jan van Genderen. Ron Icke is op 15 mei 2014 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Bart-Jan van Genderen is op 25 april 2013 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.