Roland van der Hoek treedt terug als CEO van DPA

DPA_Amsterdam.png

Roland van der Hoek heeft besloten om met ingang van 1 juni aanstaande terug te treden als CEO van DPA Group N.V. De heer Van der Hoek heeft het besluit genomen zijn functie over te dragen nu de onderneming in een nieuwe fase terecht is gekomen. In goed onderling overleg met de heer Van der Hoek heeft de raad van commissarissen het ontslag aanvaard en dankt hem voor zijn bijdrage en inzet.

Na instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders, zullen vandaag de twee voorgedragen nieuwe bestuurders, Martin Delwel en Max Boodie, de taken van de heer Van der Hoek overnemen.