Outsourcing van financiële functie op zijn retour

DPA_Amsterdam.png

Het uitbesteden van de financiële functie staat nog nauwelijks op de agenda van de Nederlandse CFO. Waar de afgelopen jaren nog ruim 15 procent van de CFO’s dacht over uitbesteden, is dit teruggelopen tot 6 procent. Dit blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkrapport 'Best of Finance' van DPA Finance, uitgevoerd door onderzoeksbureau Q&A Research.

Bijna 60 procent van de CFO’s besteedt helemaal niet uit en 36 procent besteedt een deel uit. In twee jaar tijd is het uitbesteden weliswaar met negen procent gestegen, maar de voorspelling dat dit tot wel 15 procent is niet uitkomen. Dit plaatst de huidige verwachting van zes procent stijging in een ander daglicht en kan duiden op nagenoeg een stilstand voor wat betreft uitbesteden.

Beperkt inzicht in de prestaties

80 procent van de CFO’s die uitbesteden geeft aan duidelijke service level agreements te hebben met de uitbestedingspartner, maar nog geen 60 procent heeft inzicht in de prestaties van de zakenpartner. Opvallend is dat desondanks driekwart van de CFO’s zegt tevreden te zijn met de uitbestedingspartner.

De combinatie van het beter ingevuld hebben van de sleutelposities en het afgenomen personeelsverloop lijkt de trend van de teruglopende behoefte ten aanzien van uitbesteden te versterken. Volgens Martijn Kösters, directeur DPA Finance, kan dit zomaar leiden tot een heel nieuw fenomeen. “De Nederlandse CFO’s hebben in dit licht misschien wel behoefte aan insourcing services, die antwoord geven op de vraag hoe administratieve processen die uitbesteed zijn, weer op een verantwoorde en efficiënte wijze naar binnen gehaald kunnen worden. DPA is klaar voor deze ontwikkeling.”

Meer informatie: www.bestoffinance.nl