Pers

Finance binnen DPA start met FAMO onderzoek

DPA Finance voert in samenwerking met FAMO een nationaal benchmarkonderzoek uit naar de financiële kolom van publieke organisaties. Dit in navolging van het voor de vijfde keer gehouden 'Best of Finance benchmarkonderzoek' in de private sector. Het onderzoek is gericht op directeuren financiën, (concern-)controllers en hoofden FEZ.

De basis voor het onderzoek is een benchmarkmodel dat zich richt o.a. op onderwerpen als prestatie-indicatoren, uitbesteden, verzakelijking/marktgericht denken, lastenverlichting en sturingsmethode. Daarnaast worden er sectorspecifieke vragen gesteld. Deelnemers aan dit onderzoek waarderen de financiële kolom van hun eigen organisatie door de eigen prestaties te vergelijken met het Best of Finance Public-model. Op basis van die resultaten kan een deelnemende organisatie haar bedrijfsvoering toetsen en vergelijken met die van andere deelnemende organisaties in dezelfde sector. “ Gezamenlijk leidt dit tot een benchmarkrapport dat de staat, trends en ontwikkelingen van de financiële kolom binnen de publieke sector in Nederland weergeeft", zegt Martijn Kösters, directeur DPA Finance. Meer informatie is beschikbaar via de speciale best of finance website.