Emissie en notering van nieuwe DPA aandelen

DPA_Amsterdam.png

Op 14 januari 2011 heeft DPA Group een emissie aangekondigd van 23,9 miljoen nieuwe gewone aandelen in verband met de overname van de Nederlandse Interim Groep (NIG). Deze is op 9 maart goedgekeurd door de buitengewone vergadering van aandeelhouders. 12 miljoen aandelen ('Private Placement Aandelen') worden uitgegeven aan de verkopende aandeelhouders van NIG. De overige aandelen worden via een claimemissie aan bestaande aandeelhouders van DPA uitgegeven tegen een uitgiftekoers van 1,50 euro per aandeel.
2 voor 3 claimemissie van 11.910.997 nieuwe gewone aandelen tegen uitgifteprijs van EUR 1,50 per nieuw gewoon aandeel.

DPA Group kondigt een volledig gegarandeerde 2 voor 3 claimemissie aan van 11.910.997 nieuwe gewone aandelen van nominaal EUR 0,10 elk in het kapitaal van DPA Group (de “Nieuwe Aandelen”) tegen een uitgifteprijs van EUR 1,50 per Nieuw Aandeel (de “Uitgifteprijs”). In dit kader zullen, onderworpen aan het toepasselijke effectenrecht en de voorwaarden opgenomen in het Prospectus, de bestaande houders van gewone aandelen DPA Group (“Gewone Aandelen”) overdraagbare inschrijvingsrechten (de “Inschrijvingsrechten”) toegekend krijgen, naar rato van hun bezit van gewone aandelen DPA Group op de Registratiedatum (de “Claimemissie”). De inschrijvingsrechten verschaffen Gerechtigde Houders het recht om, onder voorbehoud van toepasselijke wet- en regelgeving en het prospectus gedateerd 5 april 2011 (het “Prospectus”), Nieuwe Aandelen te nemen tegen de Uitgifteprijs. De Uitgifteprijs vertegenwoordigt een theoretische ex-Inschrijvingsrechten prijs (“TERP”) van EUR 1,81 op basis van de slotkoers van 5 april 2011 van EUR 2,02. De TERP staat voor de prijs tegen welke de Gewone Aandelen theoretisch gezien verhandeld zouden worden na aankondiging van de voorwaarden van de Claimemissie en afsplitsing van de Inschrijvingsrechten.