DPA_Amsterdam.png

2010 was een bewogen jaar, waarin de ontwikkelingen in de markt en in de organisatie zich in hoog tempo voltrokken. De omzet over 2010 bedroeg EUR 36,3 miljoen, 29,2% minder dan de omzet in 2009. In lijn met de daling in omzet zijn de kosten van de organisatie gereduceerd. De brutomarge is iets verbeterd. De EBITDA (genormaliseerd voor kosten van reorganisatie en een emissie) kwam uit op EUR 2,9 miljoen negatief, tegen EUR 3,7 miljoen negatief in 2009. Dankzij een aandelenemissie is het minderheidsaandeel van DPA Supply Chain People overgenomen, zijn de achtergestelde leningen van grootaandeelhouders afgelost en is de liquiditeitspositie verruimd.

Financiële highlights 2010

  • Afname van de omzet met 29% tot EUR 36,3 miljoen.
  • Afname van de brutowinst met 23% tot EUR 7,4 miljoen.
  • Daling van de bedrijfskosten (exclusief afschrijvingskosten van materiële vaste activa, amortisatiekosten van immateriële activa en bijzondere waardevermindering goodwill en overige immateriële activa) met 18% van EUR 14,6 miljoen in 2009 naar EUR 12,0 miljoen.
  • Lichte verbetering EBITDA (exclusief bijzondere waardevermindering goodwill en overige immateriële activa) ten opzichte van 2009: een verlies van EUR 4,6 miljoen.
  • Versterking van het werkkapitaal door aandeelhouderslening van EUR 3,0 miljoen.

Jaarresultaten 2010

De markt was voor heel DPA moeilijk. Alle business units kampten met een grote daling in omzet: 36,6% bij DPA IT, 35,2% bij DPA Supply Chain en 26,1% bij DPA Finance. Bij GEOS bleef de daling relatief beperkt tot 6,8%. De daling voltrok zich vooral in de eerste maanden van het jaar. In de laatste maanden nam het volume in opdrachten toe. Toch blijft de markt nog onvoorspelbaar: het economisch herstel is fragiel en een aantal sectoren blijft achter of laat nog krimp zien.

2010 stond in het teken van het versterken van de basis. Meerdere processen zijn verbeterd, waaronder het commerciële proces (accountmanagement), het rapportagesysteem en het HR-proces. Hiermee is de basis gelegd voor het verbeteren van de bezettingsgraad en toekomstige groei.

Voorgenomen overname van NIG

In december kondigde DPA aan met branchegenoot de Nederlandse Interim Groep BV (NIG) in gesprek te zijn over een overname. Met NIG kan DPA haar dienstenpalet verbreden. Na afronding van de overname beschikt DPA over financiële middelen om te investeren in de kwaliteit van de interne organisatie, groei in de bestaande markten en te investeren in het ontwikkelen van nieuwe aantrekkelijke niches. Hiermee wordt de basis voor de continuïteit van de onderneming versterkt.

Voor het volledige persbericht: DPA versterkt basis voor continuïteit (PDF-formaat)