DPA Supply Chain tekent overeenkomst met NEVI

DPA_Amsterdam.png

DPA Supply Chain en NEVI gaan samenwerken aan verdere professionalisering van de inkoopfunctie. Het samen uitvoeren van het Best of Public Procurement onderzoek naar de professionaliteit van de publieke inkoop is een goed begin.

DPA Supply Chain neemt deel aan het partnerprogramma van NEVI. DPA Supply Chain zal investeren in de ontwikkeling van haar specialisten; ook zal kennisuitwisseling plaatsvinden. Onderdeel van de samenwerking is het samen uitvoeren van de onderzoeken 'Best of Public Procurement' (BoPP) en 'Best of Supply Chain'.

Het 'Best of Supply Chain' onderzoek start in 2012. Het BoPP-onderzoek is in april gestart. Deelname staat open voor iedereen die betrokken is bij inkoop- en aanbestedingstrajecten voor publieke organisaties. De basis voor het onderzoek is een benchmarkmodel, waarbij een goed inkoop- en aanbestedingstraject uit drie fasen bestaat: de voorbereiding, de uitvoering van een aanbesteding en de implementatie van het contract. Naast vragen over het uitvoeren van inkooptrajecten worden er ook vragen over een aantal actuele inkoopthema’s gesteld. Deelnemers scoren de professionaliteit van hun eigen organisatie door de eigen prestaties te vergelijken met het BoPP-model.

Op basis van die resultaten kan een deelnemer zijn professionaliteit toetsen en vergelijken met die van collega-inkopers. Na analyse door de onderzoekers van de resultaten wordt een benchmarkrapport samengesteld dat de staat van de publieke inkoop weergeeft. Meer informatie is beschikbaar via de BoPP website.