DPA stelt combinatie voor met ICT Automatisering N.V.

DPA_Amsterdam.png

Amsterdam 16 juni 2013 - DPA Group N.V. (‘DPA’) maakt bekend dat zij fusiebesprekingen is gestart met haar branchegenoot ICT Automatisering N.V. (‘ICT Automatisering’). Een fusie tussen de twee bedrijven biedt aanzienlijke voordelen door de schaalgrootte en synergiën die behaald kunnen worden. Bovendien wordt ingespeeld op de markttrend dat klanten in toenemende mate willen samenwerken met een beperkt aantal leveranciers, die een multidisciplinaire dienstverlening kunnen aanbieden. Werknemers worden meer kansen geboden voor persoonlijke groei en ontwikkeling binnen een grotere organisatie. De combinatie had in 2012 een pro-forma omzet van 143 miljoen euro en circa 1.500 medewerkers. Hiermee zou de combinatie één van de grootste spelers in de Nederlandse markt worden op het gebied van specialistische detachering.Het voorstel strekt ertoe een combinatie tot stand te brengen tussen de twee bedrijven door middel van een juridische fusie, zodanig dat beide groepen aandeelhouders maximaal kunnen profiteren van toekomstige waardegroei van de combinatie. De indicatieve ruilverhouding is 13 aandelen DPA voor 4 aandelen ICT Automatisering. Op basis van de slotkoersen van de aandelen DPA en ICT Automatisering per 14 juni 2013 vertegenwoordigt dit een premie van circa 29% ten opzichte van de laatste slotkoers van het aandeel ICT Automatisering en een premie van circa 43% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van het aandeel ICT Automatisering over de afgelopen drie maanden.

DPA meldt vandaag bij de AFM de verwerving van een aandelenbelang van 20,4% in ICT Automatisering. Deze aandelen zijn gekocht van ICT Automatisering-grootaandeelhouders Project Holland Deelnemingen B.V. (‘PHF’) en Optiverder B.V., tegen dezelfde waardering als die aan het voorstel ten grondslag ligt (EUR 4,60 per aandeel ICT Automatisering). PHF is aandeelhouder in beide bedrijven en wenst om die reden afzijdig te blijven. Met PHF is afgesproken dat, indien de combinatie tot stand komt, hun pakket alsnog zal worden omgezet in aandelen DPA tegen dezelfde ruilverhouding als de overige aandeelhouders ICT Automatisering ontvangen, zodat gelijke behandeling gewaarborgd is.

DPA en ICT Automatisering hebben besprekingen gevoerd in het kader van de voorgestelde transactie. ICT Automatisering heeft aangegeven een mogelijk samengaan te willen onderzoeken. DPA begrijpt dat het bestuur van ICT Automatisering alle aspecten van een mogelijke transactie zorgvuldig wil bestuderen, alvorens een definitief standpunt in te nemen. DPA ziet ernaar uit op korte termijn de vruchtbare besprekingen met ICT Automatisering voort te zetten, zodat spoedig een transactie aan aandeelhouders kan worden voorgelegd die wordt ondersteund en aanbevolen door het bestuur van ICT Automatisering.

Over ICT Automatisering

ICT Automatisering biedt hoogwaardige technologische oplossingen op het gebied van informatie en communicatie technologie in diverse functionele toepassingsgebieden, met name Automotive, Logistics, Machine & Systems, Industrial Automation, Energy & Utilities en Healthcare. Het bedrijf is actief in Nederland en Duitsland. De oplossingen die ICT Automatisering haar klanten biedt liggen op het terrein van detachering van ervaren en hoogopgeleide werknemers, realiseren van systeemoplossingen op projectbasis en het bieden van services voor het in stand houden van ICT systemen. Via deelnemingen is ICT Automatisering tevens actief in de sectoren Verkeer & Vervoer en Testen. ICT Automatisering is genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.ict.eu.