DPA rapporteert solide resultaat derde kwartaal 2013

DPA_Amsterdam.png

Hoofdpunten:

  • Omzet 16,7 miljoen euro (derde kwartaal 2012: 16,9 miljoen)
  • Brutomarge 24,7 procent (derde kwartaal 2012: 22,8 procent)
  • EBITDA 1,2 miljoen euro (derde kwartaal 2012: 1,1 miljoen)
  • Nettowinst 0,2 miljoen euro (derde kwartaal 2012: idem)
  • Acquisities CreditForce en Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs
5.jpg
1. Op deze cijfers is geen accountantscontrole uitgevoerd
2. Bij de optellingen en berekeningen van percentages kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan

Quote:

“Ondanks de aanhoudend uitdagende marktomstandigheden heeft DPA in het derde kwartaal een solide resultaat geboekt. De recente acquisities van CreditForce, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs en Ingenieursbureau Technipower zorgen voor verdere diversificatie en versterking van de activiteiten, in lijn met onze strategie. Gezien de bewezen effectiviteit van de strategie en de iets betere vooruitzichten voor het merendeel van onze markten zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Vanzelfsprekend blijven we hierbij onveranderlijk vasthouden aan onze prioriteiten: het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties met klanten en getalenteerde professionals en het proactief inspelen op veranderende marktbehoeften.”
Eric Winter, CEO van DPA

Resultaten in het derde kwartaal

In het derde kwartaal heeft DPA het resultaat jaar-op-jaar weten te consolideren. De omzet bedroeg 16,7 miljoen euro (derde kwartaal 2012: 16,9 miljoen). De EBITDA steeg naar 1,2 miljoen euro (derde kwartaal 2012: 1,1 miljoen). In procenten van de omzet kwam de brutomarge uit op 24,7 procent (derde kwartaal 2012: 22,8 procent). In het derde kwartaal van 2013 bedroegen de additionele bijzondere lasten uit hoofde van reorganisatiekosten en advieskosten voor overnametrajecten 0,4 miljoen euro. Per saldo resteert een constant gebleven nettowinst van 0,2 miljoen euro.

Overnames en nieuw opgestarte activiteiten

De recent overgenomen bedrijfsactiviteiten van CreditForce en Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs droegen direct bij aan de winst. In oktober zijn tevens de bedrijfsactiviteiten van Ingenieursbureau Technipower overgenomen, met 53 professionals op het gebied van elektrotechniek, mechatronica en werktuigbouwkunde. Door deze drie acquisities is de positie van DPA in met name het segment van technische professionals verder uitgebouwd. Naar verwachting zal ook DPA Technipower direct bijdragen aan de winstgevendheid. De verliezen van nieuw opgestarte business units zijn in het derde kwartaal sterk teruggebracht door het beëindigen van de activiteiten van DPA Onderwijs en DPA Human Resources. Beide activiteiten boden op afzienbare termijn onvoldoende commercieel perspectief.

Jaarverslag 2013 en aandeelhoudersvergadering

DPA publiceert op 11 maart 2014 haar jaarcijfers over 2013. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 15 mei 2014, om 13.00 uur in het kantoor van DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam.