Pers

DPA meldt positief eerste kwartaalresultaat 2012

Hoofdpunten eerste kwartaal 2012:

  • EBITDA gestegen naar 1,3 miljoen euro
  • Nettowinst van 0,7 miljoen euro
  • Brutomarge gestegen naar 28 procent op een omzet van 15,0 miljoen euro
Kerncijfers DPA Group eerste kwartaal 2011 en 2012
DPA Professionals CEO Eric Winter
“DPA is er in het eerste kwartaal in geslaagd om de positieve trend vast te houden die in de tweede helft van 2011 is ingezet”, zegt Eric Winter, CEO van DPA. “In een uitdagend economisch klimaat is een lichte omzetstijging gerealiseerd, in combinatie met een solide brutomarge en een positief nettoresultaat. De recente overname van Benkis is een belangrijke stap in de invulling van onze groeistrategie. Ook is de kapitaalstructuur versterkt door de geslaagde aandelenemissie en het verkrijgen van een ruimere kredietfaciliteit. Op basis van deze kwartaalresultaten bevestigen we onze eerdere uitspraak dat DPA over 2012 een positief resultaat verwacht te behalen.”
Eric Winter

CEO van DPA

Resultaten in het eerste kwartaal van 2012

In het eerste kwartaal van 2012 realiseerde DPA Group N.V. een omzet van 15,0 miljoen euro (eerste kwartaal 2011: 14,8 miljoen). De winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie van goodwill (EBITDA) steeg met 1,8 miljoen euro naar 1,3 miljoen (eerste kwartaal 2011: 0,5 miljoen negatief). Over het eerste kwartaal rapporteert DPA een nettowinst van 0,7 miljoen euro (nettoresultaat eerste kwartaal 2011: 0,8 miljoen negatief). De brutomarge komt uit op 28 procent (eerste kwartaal 2011: 25 procent). Deze resultaatverbetering is mede te danken aan de in 2011 doorgevoerde herstructurering. Hierdoor is het kostenniveau van de organisatie structureel verlaagd, zijn verlieslatende activiteiten beëindigd en is de focus op niches versterkt.

Gebeurtenissen na 31 maart 2012

Na de integratie van branchegenoot NIG in 2011 maakte DPA op 24 april jl. opnieuw een belangrijke groeistap met de overname van het bancaire detacheringsbedrijf Benkis (omzet 2011: 9,4 miljoen euro). Deze overnametransactie is gefinancierd uit de opbrengst van een aandelenemissie en uit in het eigen kapitaal gehouden aandelen. Op 18 april jl. zijn 3,7 miljoen nieuwe gewone aandelen geplaatst tegen een uitgifteprijs van 1,10 euro per aandeel. Na deze emissie bedraagt het totale aantal uitstaande DPA-aandelen 45.477.492.
Op 26 april jl. maakte DPA bekend dat een nieuwe financieringsfaciliteit van 10 miljoen euro is overeengekomen met Rabobank ter vervanging van de oude financieringsfaciliteit bij IFN Finance. Daardoor beschikt DPA over een ruimere kredietcapaciteit tegen betere en flexibele condities.