DPA_Amsterdam.png

DPA Group heeft de overname van NIG Nederlandse Interim Groep afgerond. NIG directeuren Eric Winter en Olav Berten zijn per 27 april 2011 benoemd als bestuursvoorzitter, respectievelijk bestuurslid van DPA.

Om de transactie te financieren zijn 23,9 miljoen nieuwe gewone aandelen uitgegeven, waarvan 12 miljoen aan de verkopende aandeelhouders van NIG en 11,9 miljoen aan bestaande aandeelhouders van DPA via een claimemissie. Hiermee komt het totale aantal uitstaande aandelen op 41,8 miljoen.

Door deze acquisitie versterkt DPA zijn positie in de markt van detachering van specifieke professionals. “NIG heeft bewezen proposities op het gebied van ICT, midoffice en finance, die goed aansluiten op onze activiteiten. Nieuwe proposities die we kunnen aanbieden betreffen onder andere compliance, ondernemingsrecht, sociale zekerheid en recht & ruimte”, zegt Martin Delwel, bestuurslid van DPA.

Volgens Eric Winter heeft DPA met de in 2010 doorgevoerde reorganisatie en de acquisitie van NIG belangrijke stappen naar groei gezet. “De integratie van de twee ondernemingen zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij de merken NIG en GEOS vooralsnog gehandhaafd blijven. Het samengaan is een krachtig antwoord op de trends in de markt, die vragen om schaalvergroting en scopeverbreding. Daarnaast biedt het nieuwe mogelijkheden om de omzetbasis te vergroten en in te spelen op lucratieve niches.”