DPA aandeelhouders akkoord met NIG overname

DPA_Amsterdam.png

De aandeelhouders van DPA Group hebben de voorgenomen overname van 100% van de aandelen van de Nederlandse Interim Groep (NIG) goedgekeurd en ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Dit betekent dat Eric Winter en Olav Berten per de datum van voltooiing van de overname worden benoemd als voorzitter, respectievelijk lid van de Raad van Bestuur van DPA. De integratie van de twee ondernemingen zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij het merk NIG vooralsnog gehandhaafd blijft.

Aandelenemissie

De aandeelhouders gaan akkoord met de voorgestelde uitgifte van 23,84 miljoen gewone aandelen in het kapitaal van DPA Group, waarvan 12 miljoen aandelen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van NIG en de overige aandelen door middel van een claimemissie aan bestaande aandeelhouders van DPA worden uitgegeven tegen een uitgiftekoers van 1,50 euro per aandeel. De uitgifte brengt het totale aantal uitstaande aandelen op 41.704.158 Ook is besloten de wettelijke voorkeursrechten van aandeelhouders uit te sluiten en in plaats daarvan claims toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders onder de gebruikelijke voorwaarden. Het emissieprospectus wordt op korte termijn ter finale goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast is besloten tot het verlenen van rechten aan de aandeelhouders van NIG die hen het recht geven om 3 miljoen nieuw uit te geven gewone aandelen in DPA te nemen tegen een uitoefenprijs van 3,- euro per aandeel in DPA, afhankelijk van de vervulling van bepaalde condities zoals beschreven in de koopovereenkomst.

Wijziging van de statuten

Om de emissie te kunnen laten plaatsvinden, zijn de statuten aangepast. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 3.000.005,- euro, verdeeld in 30.000.050 gewone aandelen met een nominale waarde van 0,10 euro. Dit is verhoogd naar 8 miljoen euro, verdeeld in 80 miljoen gewone aandelen met een nominale waarde van 0,10 euro. De notaris is gemachtigd om deze statutenwijziging af te handelen.

Machtigingen

De aandeelhouders hebben het bestuur voor een periode van 18 maanden gemachtigd tot uitgifte van nieuwe aandelen tot een maximum van 100 procent van het maatschappelijk kapitaal en/of het nemen van aandelen. De bevoegdheid tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht is met eenzelfde periode verlengd.