Besluiten AvA en realisatie nieuwe werkkapitaalfaciliteit voor DPA

DPA_Amsterdam.png

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DPA Group N.V. (DPA) zijn vandaag alle voorgestelde aandeelhoudersbesluiten met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Daarnaast maakt DPA bekend dat zij overeenstemming heeft bereikt met de Rabobank over een nieuwe financieringsfaciliteit van 10 miljoen euro ter vervanging van de huidige faciliteit van 8 miljoen euro bij IFN Finance.

De nieuwe faciliteit komt beter tegemoet aan de wensen van DPA ten aanzien van de omvang en flexibiliteit. De convenantniveaus zijn ruimer, tegen een gunstiger rentetarief en lagere kosten dan bij de bestaande faciliteit. Zo krijgt DPA extra financieringsruimte voor het nastreven van haar groeistrategie. Na de integratie van branchegenoot NIG maakte DPA op 24 april jl. opnieuw een belangrijke groeistap met de overname van het bancaire detacheringbedrijf Benkis. Deze overnametransactie is gefinancierd uit in het eigen kapitaal gehouden aandelen en uit de opbrengst van de aandelenemissie die op 18 april jl. plaatsvond.

Groeistrategie

"Het afgelopen jaar hebben we een stevig fundament voor een gezonde toekomst van DPA gelegd. De integratie van NIG en de doorgevoerde herstructurering hebben de resultaten in de tweede helft van 2011 positief beïnvloed. Een ander belangrijk aandachtspunt was het versterken van de kapitaalstructuur. Met de aandelenemissie en de nieuwe financieringsfaciliteit hebben we hier invulling aan gegeven. Daardoor kunnen we het vizier nu volledig richten op de verdere ontwikkeling van onze groeistrategie", zegt Eric Winter, CEO van DPA.