Benoeming nieuwe commissarissen bij DPA Group N.V

DPA_Amsterdam.png

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 september 2010 zijn Ron Icke en Dirk Lindenbergh benoemd tot commissarissen van DPA Group. Beide benoemingen zijn met ingang van 3 oktober van kracht.

Zoals gemeld in het persbericht van 4 mei 2010 treedt de voltallige huidige Raad van Commissarissen, die is samengesteld uit Mienke Schaberg, Michel van Hemele en Ellard Blaauboer, per dezelfde datum af. De heer Blaauboer zal vanwege zijn kennis en ervaring gedurende enige tijd betrokken blijven als adviseur van de nieuwe Raad van Commissarissen.