Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt DPA op strategische, financiële en organisatorische aangelegenheden. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij staat het bestuur met raad terzijde.

Raad van Bestuur

Esther Huizinga (1967)

Studeerde aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme & Verkeer in Breda en startte haar loopbaan bij Randstad in 1989. Hier was zij in verschillende commerciële, operationele en leidinggevende functies werkzaam. De laatste 3 jaar was zij als directeur verantwoordelijk voor Randstad Corporate Services, onderdeel van Randstad Nederland, waar zij zowel operationeel als commercieel verantwoordelijk was voor de operatie en o.a. key accounts adviseerde op in-, door- en uitstroom en strategische HR/workforce/recruitment vraagstukken. Esther is betrokken en verbindend op de mens. Veel ervaring in het ontwikkelen van commerciële end-to-end proposities en verandermanagement. Esther is op 12 oktober 2021 benoemd als Algemeen directeur (a.i.)

Hugo Leenders (1971)

Studeerde aan de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam en startte zijn loopbaan in 1996. Hij was in verschillende leidinggevende finance-functies werkzaam bij IIR, TNT en DPA. Sinds 2010 was Hugo als vice president verantwoordelijk voor group strategy, business control en M&A bij Randstad. Hugo staat voor leading by example. Hij is digital en data driven in combinatie met finance & strategy. Hugo is op 12 oktober 2021 benoemd als Financieel directeur (a.i.)

Raad van Commissarissen

Gerhard Nordemann - voorzitter

Gerhard Nordemann (1967) is managing partner van Gilde Equity Management (GEM). In 1996 was hij oprichter van Gilde Equity Management en in de afgelopen 25 jaar is hij betrokken geweest bij een breed scala aan investeringen. Gerhard heeft daarmee o.a. een uitgebreide achtergrond in de zakelijke dienstverlening, waaronder bij (voormalige) investeringen Nspyre, Actief Interim, Conclusion en EV-Box. Voorbeelden van andere (voormalige) investeringen zijn HG International, Kwantum, Leen Bakker en BlueCielo.

Bas Glas - lid van de Raad van Commissarissen

Bas Glas (1974) is partner van Gilde Equity Management (GEM). Bas is sinds 2004 actief bij Gilde Equity Management en heeft een uitgebreide achtergrond in zakelijke dienstverlening, waaronder bij (voormalige) investeringen Nspyre, Conclusion, Ultimo en Famed. Voorbeelden van andere (voormalige) investeringen zijn CurTec, Salad Signature (Johma), ISFI en Boboli. Voordat Bas bij Gilde Equity Management in dienst trad, was hij in 1997-2004 actief in verschillende corporate finance-functies binnen NIB Capital en VDBG.

Mennolt Beelen - lid van de Raad van Commissarissen

Mennolt Beelen (1969) was in 2012-2016 partner bij Deloitte en lid van de raad van bestuur. Mennolt bekleedde internationaal verschillende leidinggevende posities, waaronder verantwoordelijkheid voor Deloitte Private Markets wereldwijd. Waarbij hij verantwoordelijk was voor het lanceren van diverse nieuwe initiatieven binnen het gebied Klanten & Markten. Na 26 jaar betrokkenheid bij Deloitte is Mennolt actief geworden als investeerder en adviseur op het gebied van strategie en groeimogelijkheden. Mennolt Beelen is door de ondernemingsraad van DPA voorgedragen om toe te treden tot de Raad van Commissarissen.

Reglementen en documenten

Download het Remuneratierapport 2020 DPA Group NV (pdf)

Download

Download het RvB Reglement DPA Group NV (pdf)

Download

Download het RvC Reglement DPA Group NV inclusief profielschets (pdf)

Download

Rooster van aftreden RvC

Naam

Datum benoeming

Termijn

Benoeming tot

Gerhard Nordemann (voorzitter)

30 juli 2021

Eerste

2022

Bas Glas

30 juli 2021

Eerste

2022

Mennolt Beelen

30 juli 2021

Eerste

2022