Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt DPA op strategische, financiële en organisatorische aangelegenheden. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij staat het bestuur met raad terzijde.

Raad van Bestuur

DPA Professionals CEO Arnold van Mameren

Arnold van Mameren – CEO (m)

Arnold van Mameren studeerde technische natuurkunde en startte zijn loopbaan bij Pink Elephant (later PinkRoccade). Hier leidde hij meerdere grote units en leverde hij een bijdrage aan de integratie met Getronics in 2005. Daarna werd hij eindverantwoordelijk voor de consulting business unit van Getronics. In 2010 werd hij eindverantwoordelijk voor KPN Consulting dat onder zijn leiding erkenning kreeg als Great Place to Work. Na twee jaar als Director Operations bij EY Advisory Services voerde hij met succes een turnaround door bij cloud services integrator Pink Elephant. Hij werkt sinds 3 juni 2019 bij DPA en is op 27 augustus benoemd als CEO. 

DPA Professionals CFO Desiree Theyse

Désirée Theyse - CFO (v)

Na het afronden van haar studie economie startte Désirée Theyse (1968) haar loopbaan bij MeesPierson in Amsterdam. Hier was zij achtereenvolgens Executive Director en Director Structuring. In 2008 werd zij Executive Director Corporate Finance bij Kempen & Co. Hier adviseerde zij bedrijven bij bijvoorbeeld acquisitietrajecten. In 2012 werd zij Directeur Vastgoed Bank bij Van Lanschot. Ook was zij tweeëneenhalf jaar Managing Director bij Aevitas Property Partners. Van 2010 tot april 2018 was zij lid van de Raad van Commissarissen van technologiebedrijf Nedap. Désirée Theyse is per 23 mei 2018 benoemd als CFO van DPA.

Raad van Commissarissen

Ron Icke - voorzitter (m) 

Ron Icke (1957) werkte 14 jaar als accountant bij PricewaterhouseCoopers. Tussen 1991 en 2009 was hij directeur van uitzendbureau Goudsmit, CFO van Unique International en CEO en voorzitter van de Board of Management en het Executive Committee van USG People. Ron Icke is voorzitter van de Raad van Commissarissen van ORMIT Holding en van Domus Magnus Holding. Tevens vervult hij commissariaten bij Heijmans, Star Group en VvAA Groep. Hij is bestuurslid van Stichting Administratiekantoor V.O.Zee en adviseur van Partou. Ron Icke is sinds 3 oktober 2010 voorzitter van de Raad van Commissarissen van DPA en op 18 mei 2020 herbenoemd voor een vierde termijn van twee jaar. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen DPA.

Bart-Jan van Genderen - lid van de Raad van Commissarissen (m)

Bart-Jan van Genderen (1969) is medeoprichter van Swishfund. Dit ondernemersplatform verstrekt via KredietVooruit.nl kortlopende kredieten aan het MKB. Eerder richtte hij Consolidated Media Industries (CMI) op, een internationale groep dienstverleners op het gebied van digitale media. Dit bedrijf leidde hij tot oktober 2013 als CEO. Tevens is hij lid van de Raad van Bestuur van de Bart de Graaff Foundation, een stichting die jonge mensen met een levensbepalende lichamelijke beperking helpt bij het starten van hun eigen onderneming. Bart-Jan van Genderen is sinds 25 april 2013 lid van de Raad van Commissarissen en op 20 april 2017 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen DPA-aandelen.

Albert Klene - lid van de Raad van Commissarissen (m) 

Albert Klene (1961) was van 2010 tot 2017 CEO van QSight IT, een onderneming die zich bezighoudt met IT security, storage, networking en de cloud. Van 2005 tot 2010 was hij lid van het executive committee van USG People en verantwoordelijk voor de flex-activiteiten in Nederland en Italië. Daarvoor heeft hij verschillende managementfuncties vervuld bij TPG Post. Ook was hij bij McKinsey werkzaam als Specialist Strategie Post. Hij heeft tevens ervaring opgedaan als toezichthouder bij Geldnet en EP Europost. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Yxion Group. Albert Klene is op 23 mei 2018 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen DPA-aandelen.

Eric Winter - lid van de Raad van Commissarissen (m) 

Na zijn studies economie en fiscaal recht startte Eric Winter (1961) in 1987 in de accountancy bij het huidige Ernst & Young. Van 1989 tot 1998 was hij directeur van het mede door hem opgerichte W&R Registeraccountants en Belastingadviseurs. In 2005 begon hij de Nederlandse Interim Groep (NIG). Dit bedrijf is in 2011 door DPA overgenomen waarna Eric Winter op 27 april 2011 benoemd werd als CEO van DPA. Deze rol vervulde hij ruim acht jaar. Eric Winter is op 27 augustus 2019 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen DPA-aandelen. 

Reglementen en documenten

Download het Remuneratierapport 2019 DPA Group NV (pdf)

Download

Download het RvB Reglement DPA Group NV (pdf)

Download

Download het RvC Reglement DPA Group NV inclusief profielsschets (pdf)

Download

Rooster van aftreden RvC

Een commissaris kan worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en maximaal driemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad van Commissarissen vast te stellen rooster.

Naam Datum benoeming Termijn Benoeming tot
Ron Icke (voorzitter) 18 mei 2020 Vierde 2022
Bart-Jan van Genderen 20 april 2017 Tweede 2021
Albert Klene 22 mei 2018 Eerste 2022
Eric Winter 27 augustus 2019 Eerste 2024