Algemene vergadering van aandeelhouders

Read the English version

Iedere aandeelhouder heeft het recht om aandeelhoudersvergaderingen bij te wonen (in persoon of via schriftelijke of elektronische volmacht), het woord te voeren en zijn stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders die alleen of samen tenminste één procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen zijn gerechtigd om agendapunten voor te stellen.

De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Vaste agendapunten zijn het jaarverslag en de jaarrekening, het reserverings- en dividendbeleid, eventuele uitkering van dividend, het gevoerde beleid en het uitgeoefende toezicht. Andere aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden als de Raad van Commissarissen of het bestuur dit nodig achten. Het oproepingsbericht wordt uiterlijk 42 dagen voor de dag van de vergadering gepubliceerd op de DPA-website.

Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 30 november 2021

Download de agenda en toelichting

Download

Download de stemvolmacht

Download

Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 16 juli 2021

Download de agenda en toelichting

Download

Download de stemvolmacht

Download

Download position statement

Download

Download offer memorandum

Download

Download persbericht (NL)

Download

Download persbericht (ENGLISH)

Download

Download concept statutenwijziging

Download

Download de presentatie

Download

Download het stemoverzicht

Download

Download de notulen

Download

Aandeelhoudersvergadering 18 mei 2021

Download de agenda en toelichting

Download

Download het jaarverslag 2020

Download

Download de stemvolmacht

Download

Download het remuneratierapport 2020

Download

Download het OR-advies remuneratiebeleid

Download

Download de notulen

Download

Download de presentatie

Download

Download het stemoverzicht

Download

Aandeelhoudersvergadering 18 mei 2020

Gewijzigde Deelname-instructies
In overeenstemming met de Tijdelijke Wet COVID-19 heeft het Bestuur van DPA besloten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 18 mei 2020 om 13.00 uur wordt gehouden, volledig virtueel plaats te laten vinden. Dit betekent dat de vergadering uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk is. Aandeelhouders die in persoon langskomen zal de toegang tot de vergadering worden geweigerd. De gewijzigde agenda met deelname-instructies vindt u hier.

Documenten

Download aangepaste agenda en deelname-instructies (pdf)

Download

Download de agenda en toelichting (pdf)

Download

Download de presentatie boekjaar 2019 (pdf)

Download

Download het stemoverzicht AVA 2020 (pdf)

Download

Download het jaarverslag 2019 (pdf)

Download

Download de stemvolmacht (pdf)

Download

Download het remuneratierapport 2019 (pdf)

Download

Download het OR-advies remuneratie (pdf)

Download

Download de presentatie Q3 2020 (pdf)

Download

Download de notulen AVA 2020 (pdf)

Download

Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 27 augustus 2019

Download de agenda en toelichting (pdf)

Download

Download CV Arnold van Mameren (pdf)

Download

Download het remuneratievoorstel van Arnold van Mameren (pdf)

Download

Download de stemvolmacht (pdf)

Download

Download de presentatie (pdf)

Download

Download het stemoverzicht (pdf)

Download

Download de notulen (pdf)

Download

Aandeelhoudersvergadering 16 mei 2019

Download de agenda en toelichting (pdf)

Download

Download de presentie boekjaar 2018 (pdf)

Download

Download het jaarverslag 2018 (pdf)

Download

Download de stemvolmacht (pdf)

Download

Download het remuneratierapport 2018 (pdf)

Download

Download het stemoverzicht AVA 2019 (pdf)

Download

Download de notulen AVA 2019 (pdf)

Download

Aandeelhoudersvergadering 22 mei 2018

Download de agenda en toelichting (pdf)

Download

Download de presentatie boekjaar 2017 (pdf)

Download

Download de stemvolmacht (pdf)

Download

Download het remuneratierapport 2017 (pdf)

Download

Download CV Désirée Theyse

Download

Download CV Albert Klene

Download

Download het stemoverzicht AVA 2018 (pdf)

Download

Download het jaarverslag 2017 (pdf)

Download

Download de notulen AVA 2018 (pdf)

Download

Aandeelhoudersvergadering 20 april 2017

Download de agenda en toelichting (pdf)

Download

Download de stemvolmacht (pdf)

Download

Download het remuneratierapport 2016 (pdf)

Download

Download het jaarverslag 2016 (pdf)

Download

Download de presentatie boekjaar 2016 (pdf)

Download

Download de presentatie uitvoering bezoldigingsbeleid 2016 (pdf)

Download

Download het stemoverzicht AVA 2017 (pdf)

Download

Download de notulen AVA 2017 (pdf)

Download

Aandeelhoudersvergadering 12 mei 2016

Download de agenda en toelichting (pdf)

Download

Download het oproepingsbericht (pdf)

Download

Download de stemvolmacht (pdf)

Download

Download het Jaarverslag 2015 (pdf)

Download

Download de vergaderdocumentatie: Remuneratierapport 2015 (pdf)

Bij agendapunt 3

Download

Download de vergaderdocumentatie: Bijlage 1 (pdf)

Bij agendapunt 11

Download

Download de vergaderdocumentatie: Bijlage 2 (pdf)

Bij agendapunt 11

Download

Download de presentatie boekjaar 2015 (pdf)

Download

Download het stemoverzicht AVA 2016 (pdf)

Download

Download de presentatie uitvoering bezoldigingsbeleid 2015 (pdf)

Download

Download notulen AVA 2016 (pdf)

Download

Aandeelhoudersvergadering 23 april 2015

Download de agenda en toelichting (pdf)

Download

Download het Jaarverslag 2014 (pdf)

Download

Download de presentatie boekjaar 2014 (pdf)

Download

Download de presentatie uitvoering bezoldigingsbeleid 2014 (pdf)

Download

Download het stemoverzicht AVA 2015 (pdf)

Download

Download de vergaderdocumentatie: Remuneratierapport 2014 (pdf) 

Download

Download de notulen (pdf)

Download

Aandeelhoudersvergadering 15 mei 2014

Download de agenda (pdf)

Download

Download de toelichting (pdf)

Download

Download het oproepingsbericht (pdf)

Download

Download het Jaarverslag 2013 (pdf)

Download

Download de presentatie boekjaar 2013 (pdf)

Download

Download de presentatie uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 (pdf)

Download

Download het stemoverzicht AVA 2014 (pdf)

Download

Download de vergaderdocumentatie - cv Sacha Engels (pdf)

Download

Download de notulen (pdf)

Download

Aandeelhoudersvergadering 25 april 2013

Download de agenda (pdf)

Download

Download de toelichting (pdf)

Download

Download het oproepingsbericht (pdf)

Download

Download het jaarverslag 2012 (pdf)

Download

Download de presentatie (pdf)

Download

Download het stemoverzicht (pdf)

Download

Download het vergaderdocumentatie: cv Bart-Jan van Genderen (pdf)

Download

Download de notulen (pdf)

Download

Aandeelhoudersvergadering 26 april 2012

Download de agenda (pdf)

Download

Download de toelichting (pdf)

Download

Download het oproepingsbericht (pdf)

Download

Download het Jaarverslag 2011 (pdf)

Download

Download de presentatie (pdf)

Download

Download het stemoverzicht (pdf)

Download

Download de vergaderdocumentatie 26-04-2012 (pdf)

Download

Download de notulen (pdf)

Download

Aandeelhoudersvergadering 27 april 2011

Download de agenda (pdf)

Download

Download de toelichting (pdf)

Download

Download de oproepadvertentie (pdf)

Download

Download de presentatie (pdf)

Download

Download de bijlage statutenwijziging (pdf)

Download

Download de akte van statutenwijziging (pdf)

Download

Download het stemoverzicht (pdf)

Download

Download het verslag (pdf)

Download

Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 9 maart 2011

Download de agenda (pdf)

Download

Download de toelichting (pdf)

Download

Download de oproepadvertentie (pdf)

Download

Download de presentatie (pdf)

Download

Download de akte van statutenwijziging (pdf)

Download

Download het stemoverzicht (pdf)

Download

Download het verslag (pdf)

Download

Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 23 september 2010

Download de agenda (pdf)

Download

Download de toelichting (pdf)

Download

Download de Vergaderdocumentatie: cv Ron Icke (pdf)

Download

Download de Vergaderdocumentatie: cv Dick Lindenbergh (pdf)

Download

Download de oproepadvertentie (pdf)

Download

Download het verslag (pdf)

Download

Download het stemoverzicht (pdf)

Download

Aandeelhoudersvergadering 20 mei 2010

Download de agenda (pdf)

Download

Download de toelichting (pdf)

Download

Download de oproepadvertentie (pdf)

Download

Download het jaarverslag 2009 (pdf)

Download

Download de presentatie (pdf)

Download

Download het verslag (pdf)

Download