Algemene vergadering van aandeelhouders

Iedere aandeelhouder heeft het recht om aandeelhoudersvergaderingen bij te wonen (in persoon of via schriftelijke of elektronische volmacht), het woord te voeren en zijn stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders die alleen of samen tenminste één procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen zijn gerechtigd om agendapunten voor te stellen.

De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Vaste agendapunten zijn het jaarverslag en de jaarrekening, het reserverings- en dividendbeleid, eventuele uitkering van dividend, het gevoerde beleid en het uitgeoefende toezicht. Andere aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden als de Raad van Commissarissen of het bestuur dit nodig achten. Het oproepingsbericht wordt uiterlijk 42 dagen voor de dag van de vergadering gepubliceerd op de DPA-website.

Voor een optimale weergave van pdf bestanden, adviseren wij om de pdf op te slaan. Dit kan gemakkelijk met rechtermuisknop en vervolgens “opslaan als”.

Aandeelhoudersvergadering 18 mei 2020

Gewijzigde Deelname-instructies
In overeenstemming met de Tijdelijke Wet COVID-19 heeft het Bestuur van DPA besloten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 18 mei 2020 om 13.00 uur wordt gehouden, volledig virtueel plaats te laten vinden. Dit betekent dat de vergadering uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk is. Aandeelhouders die in persoon langskomen zal de toegang tot de vergadering worden geweigerd. De gewijzigde agenda met deelname-instructies vindt u hier.

Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 27 augustus 2019

Aandeelhoudersvergadering 16 mei 2019

Aandeelhoudersvergadering 22 mei 2018

Aandeelhoudersvergadering 20 april 2017

Aandeelhoudersvergadering 12 mei 2016

Aandeelhoudersvergadering 23 april 2015

Aandeelhoudersvergadering 15 mei 2014

Aandeelhoudersvergadering 25 april 2013

Aandeelhoudersvergadering 26 april 2012

Aandeelhoudersvergadering 27 april 2011

Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 9 maart 2011

Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 23 september 2010

Aandeelhoudersvergadering 20 mei 2010