Aandeel DGNV

Het aandeel DGNV N.V. is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en wordt verhandeld onder de ticker DGNV (ISIN NL0009197771). De genoteerde aandelen luiden op naam. Een genoteerd gewoon aandeel DGNV geeft de houder recht op het uitbrengen van één stem. Nederland is de lidstaat van herkomst van DGNV (EU Transparantierichtlijn).

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 15 miljoen euro en is verdeeld in 150 miljoen gewone aandelen van 0,10 euro. Het totale aantal uitstaande aandelen is 46.968.197 (per 26 maart 2020). DGNV kent geen cumulatief preferente aandelen of prioriteitsaandelen. Ieder aandeel geeft de houder recht op het uitbrengen van één stem.

Overname Gilde

Voor informatie over de overname van Gilde verwijzen wij u naar de gepubliceerde persberichten, welke u aantreft op www.dpa.nl/persberichten.

Melding zeggenschap

Per 31 december 2019 houden deze partijen een belang van drie procent of meer in DGNV. Deze informatie is ontleend aan het register Wet melding zeggenschap (Wmz) van de Autoriteit Financiële Markten.

 • Nobu Holding B.V. (via Nobu Participaties B.V.) - 1 september 2016: 11,6%
 • Navitas B.V. - 3 juni 2016: 9,2%
 • O.O. Berten (middels O.O. Berten Holding B.V.) - 23 april 2015: 7,0%
 • Quinta Bliss B.V. (middels Belamog B.V.) - 13 juni 2019: 6,0%
 • R.E. Strating (middels TBL Investments B.V.) - 13 juni 2019: 5,8%
 • M.C.M. Strating-Schulte Fischedick (middels Binkmans Beheer B.V.) - 13 juni 2019: 5,7%
 • I.E. Strating (middels Boezebelle B.V.) - 13 juni 2019: 5,7%
 • Stichting Gratitudine (middels Montescudaio CV) - 30 augustus 2018: 5,0%
 • Otus Capital Management Ltd. (middels The Maga Micro Cap Fund, The Regents of the University of Michigan, Crown/Otus Equities Europe Segregated Portfolio) - 16 februari 2017: 5,0%
 • KasTrust Bewaarder Gestion Actief Beheer Fonds B.V. - 1 juli 2013: 4,9%
 • Praude Asset Management (middels Hermes Linder Fund SICAV PLC) - 30 oktober 2017: 3,1%
 • NN Group N.V. - 11 december 2019: 3,0%

Voor een overzicht van meldingen verwijzen we naar www.afm.nl onder ‘professionals’, vervolgens ‘registers’ en vervolgens ‘substantiële deelnemingen’.

Dividendbeleid

DGNV streeft naar een dividend aan haar aandeelhouders van 50% van het nettoresultaat. De Raad van Bestuur bepaalt onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen welk deel van de winst wordt gereserveerd. DGNV bespreekt haar reserverings- en dividendbeleid als apart agendapunt tijdens de jaarvergadering van de aandeelhouders. Tijdens de vergadering van 16 mei 2019 stemden de aandeelhouders in met een dividenduitkering van 0,09 euro per aandeel in 2019. In lijn met het dividendbeleid zou dit voor 2019 betekenen dat 4,1 miljoen euro toegevoegd wordt aan de reserves en dat 3,8 miljoen beschikbaar zou komen voor dividend. Het dividend zou dan uitkomen op 0,08 euro (2018: 0,09 euro) per aandeel. Gezien de onzekerheid als gevolg van het coronavirus wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om over 2019 geen dividend uit te keren en het nettoresultaat van 7,8 miljoen euro geheel toe te voegen aan de reserves. 

Liquiditeitsverschaffer

Kempen & Co treedt in 2020 op als ‘liquidity provider’ voor het aandeel DGNV. Dit wil zeggen dat Kempen & Co in de markt staat als tegenpartij voor koop- of verkooporders. Daarbij wordt de bied- en laatprijs in een range rond de laatst verhandelde prijs gesteld, zodat relatief kleinere koop- of verkooporders opgevangen worden. Dit resulteert in een meer geordend koersverloop van het aandeel.