Op basis van de nulmeting en de analyse ontvang u van ons een nauwgezette beschrijving van de huidige situatie (IST). Op basis van de gesprekken die wij met u hebben gevoerd beschrijven wij ook de gewenste situatie (SOLL). In de zogenaamde GAP-analyse komt naar voren welke stappen u moet zetten om van IST naar SOLL te komen. U krijgt van ons een verslag waar u zelf, of een ander, mee aan de slag kan.
In ons plan van aanpak beschrijven wij hoe wij die stappen voor of met u zetten.