Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie aangaande privacy en/of informatiebeveiliging binnen uw organisatie, doen wij een nulmeting. Er zijn vele soorten nulmetingen; technische, juridische, gecombineerde, eenvoudige en complexe. Een laagdrempelige nulmeting is een self-assessment, waarbij u via onze tooling zelf de vragenlijst invult. Ook een documentencontrole behoort tot de mogelijkheden. Voor elke vraag bekijken wij wat de meest effectieve en efficiënte nulmeting is. Dat kan een penetratietest op uw website of netwerk zijn, maar dat kan ook een privacy maturity scan zijn aan de hand van interviews met stakeholders van uw organisatie. Een nulmeting wordt altijd ingezet om een éénduidig startpunt te kunnen vaststellen.  Dit is vooral aan te raden als een organisatie langs de lijn van een normenkader wenst te werken, in dat geval zal de nulmeting van het betreffende normenkader worden toegepast. Dit kan tevens een opmaat zijn naar certificering. Een nulmeting is een momentopname. Wanneer er in het recente verleden al een nulmeting is gedaan dan kan deze nog bruikbaar zijn. De resultaten van een nulmeting worden weergegeven in een rapport. Dit zijn in de basis bevindingen van de meting, zonder een waardeoordeel, enkel de gemeten feiten.