In deze fase helpen wij u om de geadviseerde maatregelen in uw organisatie te implementeren. Dit doen wij aan de hand van het opgeleverde plan van aanpak. Bij voorkeur doen we dat in nauwe samenwerking met medewerkers van uw eigen organisatie om zo een betere borging van de maatregelen te realiseren. Het is raadzaam om interne proceseigenaren een actieve rol te geven in het project. Aan het einde van het project leveren wij op wat wij met u hadden afgestemd. Met die documentatie kunt u tevens bij de toezichthouder aantonen wat u in het werk heeft gesteld om een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. De AVG bevat immers een verantwoordingsplicht waarin u aantoont in overeenstemming met de AVG te werken.