• Overheidsinstanties en publieke organisaties waaronder zorg- en onderwijsinstellingen, evenals organisaties die op ‘grote schaal’ persoonsgegevens verwerken zijn verplicht een FG/DPO aan te stellen.
  • De FG/DPO is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Deze functionaris hoeft niet bij u in dienst te zijn. U kunt deze extern inhuren. DPA Privacy voorziet hierin.
  • Onze visie op de invulling van de functie van FG hebben wij vastgelegd in een ‘Handreiking voor de FG’.