Na oplevering van de documentatie en overdracht van het project aan uw organisatie blijven wij desgewenst bij uw organisatie betrokken. Het is namelijk zaak dat u compliant blijft. Door middel van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act), bewaken wij uw compliance. Hiervoor stemmen we met elkaar af met welke frequentie wij de periodieke toetsen uitvoeren en te onderhouden om continue verbetering te waarborgen.