Op basis van de uitkomsten van de nulmeting analyseren wij waar voor uw organisatie de grootste risico’s zitten in relatie tot de vraag en wens die u bij ons kenbaar hebt gemaakt. U ontvangt een rapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen over welke risico’s met voorrang gemitigeerd moeten worden.