Type vraagstuk Beoordelen      Wijzigen    Opstellen      
Commerciële B2B overeenkomsten  € 150,00 € 150,00 € 325,00
Algemene voorwaarden € 225,00 € 225,00 € 475,00
Arbeidsovereenkomst € 150,00 € 150,00 € 325,00
Cookiestatement € 150,00 € 150,00 € 425,00
Privacyverklaring € 250,00 € 250,00 € 650,00
Verwerkersovereenkomst € 150,00 € 150,00 € 300,00
Register van verwerkingen € 150,00 € 250,00 *
Register van betrokkenen € 150,00 n.v.t. n.v.t.
Nulmeting (documentatie) **    
Privacy maturity scan € 1.500,00 n.v.t. € 5.000,00 ***
       
Overige vraagstukken Tarieven (vanaf) Totaal  
Belastingaangifte € 70,00 per uur op aanvraag  
Loonbelasting € 70,00 per uur op aanvraag  
Vennootschapsbelasting € 70,00 per uur op aanvraag  
BTW & Douane € 70,00 per uur op aanvraag  
Transfer pricing € 90,00 per uur op aanvraag  
Global mobility services € 70,00 per uur op aanvraag  
Tax accounting & reporting € 70,00 per uur op aanvraag  
DPIA € 70,00 per uur op aanvraag  
Protocol datalekken € 90,00 per uur op aanvraag  
Hulp beoordelen gevolgen datalek € 90,00 per uur op aanvraag  
Hulp bij oplossen klachten € 90,00 per uur op aanvraag  
Ondersteuning FG bij juridische en technische vraagstukken € 90,00 per uur op aanvraag  
Inhouse training AVG € 750,00 per dagdeel    

 

Disclaimer:

Van toepassing op alle bovenstaande vraagstukken: Prijzen zijn indicatief zijn. Aard en omvang van de werkzaamheden is afhankelijk van de uitkomsten van het eerste (vrijblijvende) telefoongesprek.

*   Het opstellen van een register van verwerkingen is afhankelijk van de hoeveelheid verwerkingen en complexiteit van de organisatie.

**  Bij een nulmeting bekijken we of de set van aanwezig documentatie compleet is, maar niet of ze inhoudelijk juist zijn.  

*** Een privacy maturity scan is afhankelijk van de grote en complexiteit van de organisatie. De basis voor de kosten zijn het aantal interviews dat moet worden gedaan, de uitwerking van de interviews en het schrijven van het rapport. 

Meer weten? Neem contact op met Olivier

Principal interim legal counsel Stuur een bericht