DPA heeft een breed kennis- en expertisenetwerk, met professionals in negen vakgebieden en de eigen DPA  Academy. Professionaliteit en kwaliteit vinden we enorm belangrijk: bij alles wat we doen ligt de lat hoog. Dat geldt zowel voor onze adviezen, bemiddeling, interim-werkzaamheden en projecten, als voor onze contacten en relaties met opdrachtgevers en professionals. Ook voor de eigen organisatie werken we continu aan het waarborgen en versterken van de geboden kwaliteit.

Kwaliteitsmanagement en ISO 9001

Als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid heeft DPA een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht. DPA Finance, DPA IT Infrastructure Solutions, DPA Cauberg-Huygen en DPA Supply Chain voldoen bovendien aan de ISO 9001-norm. Deze internationaal geaccepteerde standaard geeft de eisen weer waaraan kwaliteitsmanagementsystemen voldoen die gebruikt worden om de klanttevredenheid te verhogen.

NEN 4400-1

Veel van onze business units zijn NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit betekent dat deze bedrijven voldoen aan de verplichtingen uit de arbeid. De website van Stichting Normering Arbeid toont het actuele overzicht van Nederlandse met dit keurmerk. Deze bedrijven hebben officieel aangetoond dat zij de administratie goed op orde hebben wat de verplichtingen uit arbeid betreft.