Stilstaan is geen optie bij DPA Academy, wij staan voor een leven lang leren. Met onze Academy geven we invulling aan de ontwikkeling van kennis en kunde én het bevorderen van samenwerking voor betere presentaties.

 

Wat wij kunnen bieden

 • (Vaardigheids)trainingen via ons periodiek open aanbod
 • (Vaardigheids)trainingen op maat
 • Coaching (on the job) trajecten op maat
 • Op maat gemaakte digitale leeromgeving
 • Individuele talentenanalyse (o.a. DISC en TMA)
 • Visie op leren en ontwikkelen binnen uw organisatie

Op maat
In samenwerking met opdrachtgevers ontwikkelen wij, volledig aansluitend bij het opleidingsvraagstuk, leerinterventies. Dit kan zowel gaan om trainingen, online leren of een combinatie hiervan (blended learning). Onze Learning & Development Adviseurs gaan hier graag met u over in gesprek.

Inspiratie
In ons portfolio bieden wij sinds kort Master Meetings aan. Dit zijn korte en krachtige meetings, van maximaal 2 uur, waarin je met een specifiek thema aan de slag gaat. Na afloop ga je geïnspireerd en met concrete handvatten de deur uit.

Geïnteresseerd? Wij geven je graag meer informatie!

“Optimaal inzetten van talent in combinatie met een leven lang leren!”

 

Wil je meer informatie of wil je graag advies over wat DPA Academy voor jou kan betekenen?

meer informatie

Visie op leren
Om nieuw gedrag aan te leren heb je zowel kennis, vaardigheden als een passende attitude nodig. Je leert het meest op de werkvloer, door bijvoorbeeld te reflecteren op je eigen handelen of van en met collega’s

Sommige ontwikkelvraagstukken vragen juist om een opleidingsoplossing. Deze oplossing heeft het meeste toegevoegde waarde als deze aansluit bij de context van de deelnemer en didactisch goed is opgebouwd.

Wij staan dan ook voor:

 • aansluiting op de (dagelijkse) praktijk
 • activerende werkvormen
 • participerende deelnemers
 • vernieuwing en innovatie
 • kwaliteit in trainers en programma’s

Wij zijn CEDEO en CRKBO geregistreerd

“continue investeringen in opleidings- en ontwikkelprogramma’s geven blijk van onze sterke overtuiging dat kennis en kunde de sleutels zijn voor zakelijk en persoonlijk succes.”

Verder bieden wij o.a. programma’s over:

 • Klantcontact
 • (Interculturele) communicatie
 • Presenteren
 • Adviesvaardigheden
 • Persoonlijk leiderschap
 • Samenwerken
 • Getting things done
 • Schrijfvaardigheid
 • Persoonlijk leiderschap
 • Persoonlijk leiderschap

En verder …

 • Intervisie(begeleiding)