Als arbeidsmarktdienstverlener werkt DPA dagelijks intensief met en voor mensen samen. Dus mag je van ons eigenlijk niet anders verwachten dan dat wij middenin de maatschappij staan. En dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij. Dit is geen luxe, maar een vanzelfsprekendheid om aansluiting te houden bij een samenleving die continu in beweging is.

MVO-beleid

In 2015 hebben we een beleid geformuleerd rond maatschappelijk verantwoord ondernemen ofwel MVO. Dit voeren we bedrijfsbreed uit. Daarbij richten we ons op een heldere organisatiestructuur, en het inrichten en handhaven van een efficiënt managementinformatiesysteem. Per deelonderwerp zijn kpi’s bepaald en acties geformuleerd die een positieve impact hebben op onze mensen, onze stakeholders en onze leefomgeving.

“Als arbeidsmarktdienstverlener staat DPA middenin de maatschappij en nemen we vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij.”

Invalshoeken

We bekijken MVO vanuit drie invalshoeken:

  • Mens – Op alle mogelijke manier zetten we ons in om een goede werkgever te zijn: een inspirerende partner die mensen weet te (ver)binden en te stimuleren om het beste uit zichzelf en hun talent te halen. Dit begint met het investeren in kennisontwikkeling, persoonlijke groei en optimale inzetbaarheid zodat onze professionals beter kunnen presteren en bedrijven en instellingen de juiste meerwaarde kunnen bieden.
  • Milieu – Ons streven is om de milieu-impact van onze bedrijfsprocessen op het gebied van energie, mobiliteit en CO2-uitstoot zo beperkt mogelijk te houden. Hierbij richten we ons vooral op mobiliteit aangezien transport 83% van ons totale energieverbruik veroorzaakt.
  • Maatschappij – We zetten ons actief in om de samenleving waar we deel van uitmaken een stukje beter te maken. Daartoe geven we een deel van onze winst ‘terug’, steken we regelmatig de handen uit de mouwen en steunen we medewerkers die meewerken aan initiatieven om de samenleving van binnenuit te versterken.

Programma’s

Onze maatschappelijke programma’s geven we op verschillende manieren vorm: van activiteiten als vrijwilliger tot donaties aan doelen die onze mensen nauw aan het hart liggen. Zo zetten veel van onze medewerkers zich als vrijwilliger in voor maatschappelijke doelen. Dat varieert teaminspanningen ten behoeve van de Ronald McDonald Huizen tot het fungeren als mentor voor kansrijke jongeren. Ook werkten in 2015 veel DPA’ers mee aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet. Waar mogelijk ondersteunt of sponsort DPA deze initiatieven.

Thuiszitten voorkomen met Maupertuus

Ieder kind verdient een passende schoolloopbaan. Daarom ondersteunt DPA vanaf september 2016 een project van Maupertuus om ‘thuiszitters’ zowel onderwijs als psychische hulp door gekwalificeerde begeleiders te bieden. Maupertuus is een school in Driebergen die passend onderwijs verzorgt aan kinderen van 7 tot 20 jaar met leer- en/of ontwikkelingsproblemen. Belangrijke kenmerken zijn kleine klassen van maximaal 10 leerlingen en veel extra zorg door ervaren docenten en een multidisciplinair zorgteam.

Gezamenlijke kerstactie

Jaarlijks stellen we in december 25 euro per medewerker ter beschikking aan een goed doel dat een wezenlijke bijdrage levert aan de samenleving. Ook namens onze opdrachtgevers doen we donaties. Alle medewerkers kunnen goede doelen nomineren die hun bijzondere sympathie hebben. Vervolgens wordt een selectie gemaakt van drie goede doelen en kan iedere medewerker zelf bepalen welk doel zijn of haar cheque ontvangt.

De afgelopen jaren hebben we samen met onze medewerkers en klanten steun verleend aan:

  • In 2012 – CliniClowns, Stichting K.I.D.S. en Stichting Giving Back
  • In 2013 – Stichting Semmy, Stichting Giving Back en Stichting Naar school in Haïti
  • In 2014 – Stichting Leergeld, Project MinE/ Stichting ALS en Artsen zonder Grenzen
  • In 2015 – Team D211 Alpe d’Huzes, het Ronald McDonald Kinderfonds en VluchtelingenWerk Nederland
  • In 2016 – Stichting voor Vluchteling Studenten UAF, Stichting Kinderen Kankervrij en de Juvenile Diabetes Research Foundation