Luchtgeluidisolatie

Luchtgeluidisolatie

Geluid van bijvoorbeeld het spoor of wegverkeer of van naastgelegen bebouwing wil je zoveel mogelijk buiten de deur houden. Hiervoor zijn producten nodig die voldoen aan de wettelijke eisen en aanvullende wensen van opdrachtgevers. Ons akoestisch laboratorium verzorgt hiervoor alle benodigde metingen. Het resultaat is een kwalitatieve onderbouwing van de producteigenschappen.

Bouwkundige oplossingen

Deze wensen of eisen met betrekking tot de luchtgeluidisolatie zullen  in het bouw- of renovatieproces vertaald moeten worden naar bouwkundige oplossingen. Kortom gevelelementen en binnenwanden, maar ook vloeren, plafonds en daken dienen zodanig gekozen, geselecteerd of ontwikkeld te worden dat ze voldoen aan de vereiste geluidisolatie.

Dienstverlening

In ons akoestisch laboratorium meten wij volgens ISO 10140-2 en ISO 717-1 de luchtgeluidisolatie van een grote diversiteit van bouwelementen. Aan de hand van deze metingen kan de te verwachten luchtgeluidisolatie van een samengestelde gevel, wand of plafond berekend en aangetoond worden. U mag daarbij zelf de keuze maken voor de toe te passen materialen, maar dient wel aan de gestelde, kwaliteitseisen te voldoen. Wij kunnen voor u aantonen dat de gestelde eisen met de gekozen technische invulling gehaald worden. Met name bij grote projecten en projecten met repeterende elementen is dit aan te bevelen om achteraf teleurstelling, tijdrovende en kostbare hersteltrajecten, en juridisch getouwtrek te voorkomen.

Akoestische meetruimtes

Het laboratorium beschikt over een vijftal akoestische meetruimtes. Deze voldoen aan de NEN-EN-ISO 10140-normering. Brongeluid van luidsprekers wordt in zendruimte geproduceerd en in de aangrenzende ontvangruimte wordt het resterende geluid gemeten en geregistreerd. Via speciaal ontwikkelde software worden de meetgegevens omgezet naar de gehanteerde normwaarde. De klant ontvangt daarvan een schriftelijke rapportage. Om een product te testen moet deze naadloos en goed afgedicht ingebouwd worden in een van de vier meetopeningen van twee aan elkaar grenzende ruimtes. De bouwkundige aanpassing van de meetopening kan DPA Cauberg-Huygen verzorgen, maar mag de klant ook zelf uitvoeren.

Horizontale en verticale meetopeningen

Het laboratorium bevat vier meetopeningen. In de verticale meetopening van 4,05 x 3,16 meter kunnen gevelelementen, scheidingswanden en geluidschermen getest worden, terwijl de kleinere variant van 1,25 x 2,39 meter meer geschikt is voor bouwelementen als deuren, gevelpanelen, beglazing en ventilatieroosters. Voor overlangsisolatie bij plafonds met een plenum wordt de vertikale meetopening van 3,16 x 4,05 meter gebruikt. Plafonds, dakconstructies en scheepsdekken worden getest in de horizontale meetopening van 2,95 x 3,58 meter.