Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur bestuurt DPA op strategische, financiële en organisatorische aangelegenheden. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij staat het bestuur met raad terzijde.

Raad van Bestuur

Eric Winter - algemeen directeur (m)
Na zijn studies economie en fiscaal recht startte Eric Winter (1961) in 1987 in de accountancy bij het huidige Ernst & Young. Van 1989 tot 1998 was hij directeur van het mede door hem opgerichte W&R Registeraccountants en Belastingadviseurs. In 2005 begon hij de Nederlandse Juristen Groep, de voorloper van de Nederlandse Interim Groep (NIG). Na de overname van NIG door DPA is Eric Winter per 27 april 2011 benoemd als CEO van DPA.

Olav Berten - operationeel directeur (m)
Na zijn studie bedrijfseconomie begon Olav Berten (1967) met een AEGON-franchise voor pensioenproducten. In 2006 richtte hij met Eric Winter de Nederlandse Interim Groep (NIG) op. Als operationeel directeur van NIG was hij onder andere grondlegger van het huidige DPA Banking & Insurance. Na het samengaan van DPA en NIG is Olav Berten per 27 april 2011 benoemd in de Raad van Bestuur van DPA als Chief Operating Officer.

Désirée Theyse - financieel directeur (v)
Na het afronden van haar studie economie startte Désirée Theyse (1968) haar loopbaan bij MeesPierson in Amsterdam. Hier was zij achtereenvolgens Executive Director en Director Structuring. In 2008 werd zij Executive Director Corporate Finance bij Kempen & Co. Hier adviseerde zij bedrijven bij bijvoorbeeld acquisitietrajecten. In 2012 werd zij Directeur Vastgoed Bank bij Van Lanschot. Ook was zij tweeëneenhalf jaar Managing Director bij Aevitas Property Partners. Van 2010 tot april 2018 was zij lid van de Raad van Commissarissen van technologiebedrijf Nedap. Désirée Theyse is per 23 mei 2018 benoemd als CFO van DPA.

Raad van Commissarissen

Ron Icke - voorzitter (m)
Na het afronden van zijn NIVRA-opleiding werkte Ron Icke (1957) 14 jaar als accountant bij PricewaterhouseCoopers. Tussen 1991 en 2009 was hij directeur van uitzendbureau Goudsmit, CFO van Unique International en CEO en voorzitter van de Board of Management en het Executive Committee van USG People. Ron Icke is voorzitter van de Raad van Commissarissen van ORMIT Holding en van de Raad van Commissarissen van Domus Magnus Holding. Tevens vervult hij commissariaten bij Heijmans, KAS BANK, VvAA Groep en Partou. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kadaster en bestuurslid van Stichting Administratiekantoor V.O. Zee. Ron Icke is sinds 3 oktober 2010 voorzitter van de Raad van Commissarissen en op 15 mei 2014 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen DPA.

Bart-Jan van Genderen - lid van de Raad van Commissarissen (m)
Bart-Jan van Genderen (1969) is medeoprichter van Swishfund, het ondernemersplatform dat onder de naam KredietVooruit.nl kortlopende kredieten aan het MKB verstrekt. Eerder richtte hij Consolidated Media Industries (CMI) op, een internationale groep dienstverleners op het gebied van digitale media. Dit bedrijf leidde hij tot oktober 2013 als CEO. Tevens is hij lid van de Raad van Bestuur van de Bart de Graaff Foundation, een stichting die jonge mensen met een levensbepalende lichamelijke beperking helpt bij het starten van hun eigen onderneming. Bart-Jan van Genderen is op 25 april 2013 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen en op 20 april 2017 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen DPA-aandelen.

Albert Klene – lid van de Raad van Commissarissen (m)
Albert Klene (1961) heeft op bestuurlijk niveau ruime ervaring in de sector van de flexibele arbeid en ICT. Hij was van 2010 tot 2017 CEO en DGA van QSight IT (voorheen Qi ICT), een onderneming die zich bezighoudt met systems integration, security, netwerken en dataopslag. Van 2005 tot 2010 was hij lid van het executive committee van USG People N.V. en verantwoordelijk voor de Nederlandse en Italiaanse flex-activiteiten. In de periode daarvoor heeft hij verschillende managementfuncties vervuld bij TPG Post. Ook was hij bij McKinsey werkzaam als Specialist Strategie Post. Als toezichthouder heeft Albert Klene ervaring opgedaan bij Geldnet B.V. en EP Europost. Thans is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Yxion Group B.V., detacheerder in de farmacie.

Reglementen en documenten

Rooster van aftreden RvC

Een commissaris kan worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en maximaal driemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad van Commissarissen vast te stellen rooster.

 

 

Naam

Ron Icke (voorzitter)
Bart-Jan van Genderen
Albert Klene
Datum benoeming
22 mei 2018

20 april 2017

22 mei 2018
Benoeming tot
2020

2021

2022
Termijn

Derde

Tweede

Eerste