Taaltoets voor tandartsen?

Publicatiedatum

27 oktober 2014

Medische functies zijn sociale beroepen waarin de interpersoonlijke factor van groot belang is. Dit geldt zeker voor de tandheelkunde. Reguliere controles brengen tandartsen jaarlijks in contact met duizenden patiënten. Patiënten die op een voor hen prettige manier door een behandeling geloodst willen worden. En die communicatie en voorlichting een vanzelfsprekend onderdeel van goede zorg achten. Nu de zorgmarkt met de dag internationaler wordt, zal dus ook de vraag “Spreekt mijn tandarts wel goed Nederlands?” vaker worden gesteld.

Tandartsen-en-taal

Het verbaast me niet dat de taalvaardigheid van tandartsen vandaag onderwerp van discussie is. Om in Nederland aan het werk te kunnen, moeten buitenlandse tandartsen zich registreren in het BIG-register. Elke tandarts die over de juiste beroepsgerelateerde papieren beschikt, komt in aanmerking voor registratie. In de ‘Altijd Wat Monitor‘ (NCRV) van 27 oktober betoogt beroepsorganisatie voor tandarts(-specialist)en KNMT dat alle buitenlandse tandartsen die in Nederland komen werken een taaltoets zouden moeten afleggen. Nu geldt deze taaleis alleen nog voor tandartsen die van buiten de EU komen. Een Kamermeerderheid steunt het plan om de verplichte taaltoets uit te breiden naar tandartsen van binnen de EU.

Het Nederlands beheersen, dan behandelen

Bij DPA vinden we een taaltoets voor buitenlandse tandartsen heel vanzelfsprekend. Toen wij tweeënhalf jaar geleden begonnen met het begeleiden van Spaanse tandartsen in hun overstap naar Nederland, is een intensieve taalcursus standaard onderdeel van ons voorbereidingstraject. Nog voor de Spaanse tandartsen voet op Hollandse bodem zetten, spreken zij Nederlands. Kort na aankomst in Nederland leggen ze een staatsexamen af. Zowel praktijken als patiënten stellen het enorm op prijs dat zij met hun Spaanse tandartsen gewoon in het Nederlands kunnen communiceren. Dit versterkt het vertrouwen dat zo essentieel is voor een succesvolle behandeling.

Inburgering buitenlandse zorgprofessionals

Een goede tandarts is zowel technisch als communicatief vaardig. Daarom is het van belang dat er op beide vlakken duidelijk is geformuleerd aan welke eisen de tandarts moet voldoen. Niet alleen de patiënt profiteert hiervan; ook de tandarts weet waar hij of zij aan toe is en kan zich optimaal voorbereiden op toetreding tot de Nederlandse zorgmarkt.

Het idee van een taaltoets is trouwens niet nieuw. Buitenlandse tandartsen moeten bij inschrijving in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) hun staatsdiploma Nederlands meesturen. Als het BIG-register dit criterium overneemt, zal de markt nog meer aandacht gaan besteden aan de inburgering van buitenlandse tandartsen en andere zorgprofessionals. En dit kan de kwaliteit van de zorg alleen maar ten goede komen.

De reportage van Altijd Wat Monitor is maandag 27 oktober te zien bij NPO 2 om 21:25.

Bronnen:

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • *