Geluidsmeting uitvoeren

Geluidsmeting uitvoeren

Een geluidsmeting is een meting van bijvoorbeeld luchtgeluiden of contactgeluiden meestal uitgevoerd door een akoestisch ingenieursbureau. DPA Cauberg-Huygen is gespecialiseerd in dergelijke geluidsmetingen. Hoe de geluidsmeting wordt uitgevoerd is afhankelijk van de soort geluidbron en de eis. Met de geluidsmeting kan worden beoordeeld of aan de eisen wordt voldaan en wat de kwaliteit is.  Soms kan geluid direct worden gemeten, zoals bij een machine of een evenement. In andere gevallen, zoals bij het meten van de geluidsisolatie, wordt gebruikgemaakt van  een ruisbox of hamerapparaat.

Kijk hieronder voor meer informatie over geluidsmetingen in uw situatie:

Arbo

Het geluid op de arbeidsplaats kan door ons worden gemeten met speciale kastjes die bij de personen worden gedragen. Een andere betere optie is om de geluidsituatie ter plaatse door ons te laten meten en dit te combineren met de tijdsduur. Het voordeel hiervan is dat duidelijk wordt welke situaties het meeste geluid veroorzaken, zodat ook gerichter naar oplossingen kan worden gezocht. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op. Een geluidsmeting op de arbeidsplaats kunt u  ook zelf doen! Download hiervoor onze Safenoise-app.

Het ontstaan van gehoorschade is mogelijk door de combinatie van geluidniveau en de tijdsduur van dat geluidniveau. In de Arbowet is een grenswaarde vastgelegd voor het gemiddelde geluidniveau van 80 dB(A) bij een blootstellingsduur van 8 uur.

Als het gemiddelde geluidniveau hoger is, bijvoorbeeld 83 dB(A), mag je nog maar 4 uur in dit geluidniveau verblijven. In de tabel hieronder is per geluidniveau aangegeven hoe lang je er veilig in kan verblijven.

 

Geluidniveau
(dB(A))

 Veilige tijdsduur

Geluidniveau
(dB(A))

Veilige tijdsduur

 80  8,0 uur  93  24,1 minuten
 81  6,4 uur  94  19,1 minuten
 82  5,0 uur  95  15,2 minuten
 83  4,0 uur  96  12,1 minuten
 84  3,2 uur  97  9,6 minuten
 85  2,5 uur  98  7,6 minuten
 86  2,0 uur  99  6,0 minuten
 87  1,6 uur  100  4,8 minuten
 88  1,3 uur  101  3,8 minuten
 89  1,0 uur  102  3,0 minuten
 90  48,0 minuten  103  2,4 minuten
 91  38,1 minuten  104  1,9 minuten
 92  30,3 minuten  105  1,5 minuten

 

Stel dat het gemiddelde geluidniveau 95 dB(A) bedraagt dan moet je na 15 minuten gehoorbescherming gaan dragen, zodat het geluidniveau voldoende wordt verlaagd of de ruimte verlaten en naar een ruimte gaan met een veel lager geluidniveau, bij voorkeur ruim onder de 80 dB(A). Zo hou je het risico op gehoorschade zo klein mogelijk. De app helpt je hierbij door je te waarschuwen.

Geluidisolatiemetingen

Bij geluidisolatiemetingen wordt gebruik gemaakt van een ruisbox of een hamerapparaat. Een ruisbox en een hamerapparaat maken altijd hetzelfde geluid. Voordeel daarvan is dat verschillende situaties met elkaar kunnen worden vergeleken. Met een ruisbox kan bijvoorbeeld de geluidisolatie van een muur worden gemeten. Een hamerapparaat simuleert het lopen van mensen en wordt bijvoorbeeld gebruikt om vloeren te meten. Met het hamerapparaat kan worden beoordeeld of nieuw gelegde voeren voldoen aan een verbetering van 10 dB, zoals vaak vereist in het huishoudelijke reglement van de Vereniging van Eigenaren. Het hamerapparaat wordt geplaatst in de ruimte waar de overlast veroorzaakt wordt.

Galm (akoestiek)

De galm of akoestiek van een ruimte wordt gemeten met een ruisbox of een alarmpistool. Er wordt een puls met geluid geproduceerd waarna met een geluidsmeter wordt gemeten wordt hoelang het duurt voordat het geluid wegsterft.  Het resultaat van de meting is de nagalmtijd. Op basis van het verloop van de nagalmtijd kan worden beoordeeld waar eventuele problemen zitten en wat het effect van mogelijke oplossingen is. Het is ook mogelijk om andere parameters te meten zoals de spraakverstaanbaarheid.

Geluidsmeting in horeca

Om te kunnen bepalen hoeveel muziekgeluid is toegestaan wordt een geluidsmeting uitgevoerd. In de ruimte worden grote zware boxen geplaatst of er wordt met de eigen installatie gemeten. Vervolgens worden buiten en in aangrenzende woningen geluidsmetingen gedaan om de geluidsisolatie te bepalen.  Hiervoor moeten dan ook afspraken worden gemaakt met de bewoners waarvan hun woningen grenst aan uw ruimte. Ook worden metingen verricht aan de installaties. Het resultaat van de metingen is een rapportage waarin is opgenomen hoeveel geluid u overdag, in de avond en 's nachts mag maken. Na dit onderzoek, moet soms ook een geluidsbegrenzer (limiter) worden geplaatst op de installatie.

Geluidsmeting voor industrie

Voor industrie wordt vaak een geluidsmeting gedaan om de geluiduitstraling (bronvermogen) van apparaten en installaties te meten. De apparaten en installaties worden als dat kan één voor één aangezet en rondom wordt op verschillende punten het geluidniveau gemeten. Op basis van deze metingen wordt het geluidvermogen bepaald. De resultaten van deze metingen verwerkt in een akoestische model waarmee de geluidbelastingen om de omliggende woningen (of andere geluidgevoelige bestemmingen) kan worden berekend. Het akoestisch model maakt deel uit van uw vergunning of melding.

Installatiegeluid

Een geluidsmeting voor installatiegeluid wordt meestal gedaan als er overlast is. Met een geluidmeter wordt in de ruimte gemeten wat het geluidsnvieau is. Vervolgens kan worden beoordeeld of wordt voldaan aan de eisen of wat de kwaliteit is. Uit de geluidsmeting blijkt welke toongebieden zorgen voor de overlast zodat eventuele maatregelen kunnen worden voorgesteld.

Meer weten?

Contact