Voldoet uw vastgoed al aan het in 2023 verplichte energielabel C? En heeft u een actueel beeld van de technische staat van uw gebouw(en) en het noodzakelijke onderhoud? Draagt uw vastgoed op de juiste wijze bij aan de doelen van uw organisatie, nu en in de toekomst? DPA Cauberg-Huygen kan u in deze zaken inzicht verschaffen en deskundig adviseren.

Blijvende waarde

Het vastgoedadvies van DPA Cauberg-Huygen steunt op gedegen kennis van de techniek en de financiën in alle levensfasen van een gebouw. Daardoor kunnen onze adviseurs in het gehele gebouwbeheer adviseren en ondersteunen. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau, in iedere laag van de organisatie. We helpen u graag om de waarde van uw vastgoed te optimaliseren, kosten te beheersen en risico’s te beperken.

Integraal vastgoedbeheer

Gebouwen worden intensiever en langer gebruikt. Dit vraagt om een meer verantwoorde besteding van middelen en duurzame exploitatie. En om planmatig, integraal vastgoedbeheer dat in lijn is met de bedrijfsprocessen en doelstellingen. Wilt u onderbouwde keuzes maken ten aanzien van uw vastgoed? Een optimale balans bereiken tussen de kosten en opbrengsten? Maak een afspraak of vul het contactformulier in voor een vrijblijvende kennismaking.

Contact voor strategisch vastgoedadvies

Neem voor advies over strategisch vastgoed contact op met DPA Cauberg-Huygen via: cauberg-huygen@dpa.nl, of bel ons op: 088-5152505

Strategisch Vastgoedadvies