Geluid en trillingen geven overlast in de bebouwde omgeving. DPA Cauberg-Huygen heeft op dit terrein diepgaande expertise, zowel voor het analyseren van bestaande situaties, als voor het voorkomen van problemen door het gedrag van constructies te voorspellen voordat ze gebouwd worden.

Op het gebied van geluidbeheersing levert DPA Cauberg-Huygen bijvoorbeeld innovatieve oplossingen binnen de wettelijke kaders, zoals de ‘dove gevel’, een gevel zonder openingen, waar de Wet Geluidhinder geen eisen aan stelt. Dit maakt de bouw van woningen op geluidbelaste locaties mogelijk met minimale beperkingen voor het ontwerp. Zelf gebouwde, vernieuwende computermodellen geven DPA Cauberg-Huygen een voorsprong bij het analyseren van (mogelijke) trillingen. Voor laagfrequent geluid – trillingen die nét hoorbaar zijn – is bijvoorbeeld een methode ontwikkeld die de bron ervan in woningen kan achterhalen.

Specialismen in geluidbeheersing

 • Bouwen op geluidbelaste locaties, bijvoorbeeld in de nabijheid van vliegvelden, spoor of snelwegen. Al in het planontwerp houden we rekening met akoestische valkuilen
 • Geluidsaneringstrajecten. We berekenen de noodzakelijke voorzieningen bij grootschalige infrastructuurprojecten
 • Advies bij geluidwerende voorzieningen, zoals geluidschermen
 • Advies bij muziekevenementen. Deze kennen vanwege het specifieke geluidspectrum een eigen probleemstelling
 • Advies bij optimalisatie van het akoestische binnenklimaat. Op basis van een 3D-model van akoestisch gevoelige ruimten (concertzalen, kantoortuinen, auditoria, zwembaden) worden geluidabsorberende voorzieningen op maat gedimensioneerd
 • Dimensioneren van voorzieningen, realiseren van het bestek, begeleiden van de aannemer én controleren van de oplevering

Specialismen in trillingen

 • Bouwschade veroorzaakt door langsrijdend verkeer vaststellen en/of voorkomen
 • Schade en hinder door bouwwerkzaamheden vaststellen en/of voorkomen
 • Hinder in woningen door industriële activiteiten vaststellen en/of voorkomen
 • Machineconditiebewaking. Effecten van trillingen worden al in het ontwerp van machines meegenomen. Dit voorkomt schade en beperkt het benodigde onderhoud
 • Berekeningen aan explosieveilige gevels

Contact

Geluid: Antwan Timmers, senior adviseur, 06 21 21 49 58 of antwan.timmers@dpa.nl
Trillingen: Carel Ostendorf, senior adviseur, 06 21 91 74 75 of carel.ostendorf@dpa.nl
Laboratorium: Adriaan van Bragt, adviseur, 06 54 95 84 32 of adriaan.vanbragt@dpa.nl