Broeikasgassen en algemeen energiegebruik terugdringen, staan wereldwijd in de belangstelling. Toepassingen van duurzame energie in de gebouwde omgeving kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. DPA Cauberg-Huygen loopt voorop bij het ontwikkelen van duurzame energieconcepten op zowel gebouw- als planniveau. Ook de ontwikkeling van innovatieve componenten, systemen en concepten heeft onze onverdeelde aandacht. De integrale benadering volgens de Trias Energetica staat hierbij altijd centraal.

Balans

Een sterk integraal energieconcept geeft de optimale balans tussen kosteneffectiviteit, energie-efficiëntie en een gezond binnenmilieu. Met andere woorden: een sterk concept levert het minste energiegebruik tegen zo laag mogelijke kosten, zónder nadelige gevolgen voor de gezondheid van mensen die in de ruimte wonen of werken. Op gebouwniveau wegen we hiervoor bouwkundige maatregelen af. Bijvoorbeeld isolatie en passieve zonne-energie. Deze combineren we met technische maatregelen, zoals klimaatbeheersinginstallaties, warmtekoude opslag, warmtepompen en actieve zonne-energie.

Vraag en aanbod

Op planniveau zoeken we naar een balans tussen vraag en aanbod van duurzame energie. Hierbij gebruiken we geavanceerde, vaak zelf ontwikkelde, reken- en simulatieprogramma’s en exploitatiemodellen. DPA Cauberg-Huygen ontwikkelde bovendien een aantal praktische tools, waaronder de Toolkit Duurzame Woningbouw. Op basis van de wensen van opdrachtgevers en gebruikers kan snel worden berekend welke duurzame concepten bruikbaar zijn.

Afhandelen subsidies

DPA Cauberg-Huygen is goed op de hoogte. Ook van de (lokale) wet- en regelgeving. Voor het aanvragen van subsidie én de afhandeling ervan vindt u in ons een accurate partner. Zowel voor aanvragen met betrekking tot productontwikkeling en -demonstratie als voor aanvragen voor onderzoek.

Participaties en certificeringen

 

Dutch Green Building Councel Participant

DPA Cauberg-Huygen is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC). Deze stichting, onderdeel van de World Green Building Council en opgericht in 2008, is het grootste en meest brede netwerk in Nederland voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Bijna 400 participanten uit de bouw- en vastgoedwereld, inclusief eindgebruikers, gemeenten en kennisinstellingen ondersteunen de missie van de DGBC.

Meer info op de website van DGBC

 

Recognition expert nieuwbouw

BREEAM-NL Nieuwbouw en BREEAM-NL In Use zijn dé keurmerken om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties, en bestaande gebouwen te beoordelen op hun duurzaamheidsprestatie. DPA Cauberg-Huygen beoordeelt de duurzaamheid op negen verschillende gebieden:  management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling.

Meer info op de website van  BREAAM-NL 
Meer info over onze BREEAM-NL Experts