Bouwfysica en duurzaamheid behoren tot de kernactiviteiten van DPA Cauberg-Huygen. We onderzoeken en beantwoorden, op een duurzame wijze, voor bouw en industrie complexe vraagstukken op het gebied van warmte, vocht, ventilatie, licht, geluid en energie.

Steeds complexere bouwprocessen, de toenemende vraag naar comfort en eisen vanuit de regelgeving vragen om gebouwen die vooraf bouwfysisch goed doordacht zijn. Centraal daarbij staan welzijn van bewoners, bescherming van het milieu en duurzaamheid van het gebouw zelf. DPA Cauberg-Huygen koppelt inzicht in deze drie factoren aan een gedegen fysische achtergrond, kennis van de regelgeving en gevoel voor de maatschappelijke context.

Specialismen in bouwfysica

Geveltechniek:

De gevel is niet alleen de beschermende schil van een gebouw, maar zeker ook het visitekaartje. DPA Cauberg-Huygen neemt bij de realisatie van een gevel steeds hoogwaardige en duurzame kwaliteit als uitgangspunt. Mét een goede energie-efficiënte en het gewenste comfort. Bovendien moet de gevel blijvend voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, de gebruiker en de omgeving.

Meer over geveltechniek…

Opwaarderen en transformatie:

Alleen al aan kantoorruimte staan er miljoenen vierkante meters leeg in Nederland. Kansen om leegstaande ruimte alsnog te verhuren nemen toe wanneer het gebouw wordt opgewaardeerd, bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen. Zo inventariseert de gebouwscan Opplussen snel welke maatregelen technisch en financieel het meest effectief zijn. Ook heeft DPA Cauberg-Huygen veel ervaring met gebouwtransformaties.

Windhinder:

Hoge gebouwen belemmeren een vrije doorstroming van wind. Ze buigen windstromen om zodat het rondom vaak een stuk harder waait dan elders. Bij gebouwen hoger dan vijftien meter is het dan ook zaak windhinder vooraf in kaart te brengen, zodat geen gevaarlijke situaties ontstaan (bijvoorbeeld voor passerende fietsers) of de economische functie belemmeren (bijvoorbeeld een caféterras dat onbruikbaar blijkt).

Meer over windhinder…

CO2-voetafdruk:

Zuinig omgaan met energie is niet alleen van financieel belang bij telkens stijgende olieprijzen, maar ook goed voor het imago en de concurrentiepositie van een organisatie. Energiebewustzijn kan getoond worden door het behalen van een CO2 Bewust Certificaat, dat precies laat zien hoeveel energie een organisatie verbruikt om haar doelen te bereiken. Zelf beschikt DPA Cauberg-Huygen over CO2 Bewust Certificaat niveau 4. Mede daardoor zijn wij uitermate goed in staat om anderen te begeleiden bij het behalen ervan.

Ventilatie:

Goede ventilatie is belangrijk in een gebouw, maar leidt ook tot tocht en kou, als het verkeerd wordt aangepakt. DPA Cauberg-Huygen heeft veel ervaring in het bedenken en ontwerpen van ventilatieoplossingen en denkt graag mee over innovatieve aanpak die desgewenst in het eigen laboratorium uitgebreid kan worden getest.

Vochthinder:

De oorzaken van vochtproblemen in woningen kunnen heel verschillend zijn: een bouwkundig gebrek, verkeerde isolatie, toevoer van vocht vanuit de kruipruimte of onvoldoende verwarming of ventilatie door de bewoner. Soms zijn metingen nodig om deze oorzaken vast te stellen en te zien welke maatregelen het probleem kunnen verhelpen. DPA Cauberg-Huygen onderzoekt en lost op.

Lees het productblad Onderzoek en advies vocht- en bouwschades

Installatietechniek:

De nauwe relatie tussen bouwfysica en installatietechniek maakt het mogelijk effectief invulling te geven aan de ontwikkeling van een integraal gebouwconcept. Uitgangspunt hierbij is het ontwerpen van gezonde gebouwen, voorzien van een duurzame en energiezuinige installatie. Dat betekent onder meer een goed klimatologisch binnencomfort, een optimale daglichttoetreding en kunstverlichting, gericht op een prettige en functionele leefomgeving.

Integrale renovatie:

Bij (grootschalige) renovatieprojecten spelen vaak meerdere bouwfysische vraagstukken. Omdat wij expertise in huis hebben over alle aspecten van zowel bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid, zijn wij in staat een totaalplan op te stellen, waarbij alle aspecten zo efficiënt mogelijk in elkaar steken.

Specialismen in duurzaamheid

Duurzaam bouwen:

Duurzame energie, de kwaliteit van het binnenmilieu en het ‘cradle to cradle’ (C2C) principe zijn de steekwoorden bij duurzaam bouwen. Op zowel gebouwniveau als wijkniveau, voor nieuwbouw en bestaande bouw, voor elke fase van het (ontwerp)proces heeft DPA Cauberg-Huygen de expertise in huis.

Duurzame energie:

Beperking van de energievraag, duurzame opwekking en efficiënt omgaan met energie is in ieder modern bouwproces het uitgangspunt. Wij maken energie(kosten)besparing en daarmee de financiële haalbaarheid inzichtelijk. Ook voor het exploiteren en outsourcen van een duurzame collectieve installatie biedt DPA Cauberg-Huygen deskundig advies.

Kwaliteit binnenmilieu:

Door de toenemende eisen voor beperking van de energievraag komt de kwaliteit van het binnenmilieu onder druk te staan. We hebben bouwfysische kennis in huis om een optimaal gebouw te realiseren dat energiezuinig is én een prettig binnenklimaat heeft voor de eindgebruiker. Daglicht, luchtverversing, temperatuur en akoestiek zijn hierbij de belangrijkste factoren.

Energielabels en duurzaamheidlabels:

Energielabels en duurzaamheidlabels kunnen van belang zijn bij de bepaling van de maximale huurprijs bij woningbouw, een meerwaarde vormen bij de verhuur van een duurzaam kantoorgebouw of een eis zijn van gemeenten. DPA Cauberg-Huygen adviseert bij de keuze voor het juiste label en het verkrijgen van labels, zoals BREEAM-NL, EPA, Greencalc, GPR en EPL.

Lees het productblad Trajectbegeleiding BREEAM-NL

Voorspellen van energiegebruik:

DPA Cauberg-Huygen beschikt over unieke kennis op basis waarvan aan de hand van woningkenmerken en een gebruikersprofiel een realistische voorspelling kan worden gedaan betreffende het energiegebruik op individueel woningniveau. Deze kennis is in een rekenkern en applicatie vertaald waarmee onder de naam Ezie op een consumentgerichte wijze betrouwbare voorspellende berekeningen  kunnen worden gemaakt.

Meer over Ezie…

Bureau Bouwplantoetsing

Onder de naam Bureau Bouwplantoetsing toetsen wij gecertificeerd bouwplannen aan de eisen die de overheid stelt aan het verlenen van een bouwvergunning. U kunt ons bureau al in een vroeg stadium van het ontwerpproces inschakelen voor het toetsen van bijvoorbeeld het voorlopig ontwerp.

Meer over Bureau Bouwplantoetsing…