Veiligheid, in zijn vele verschijningsvormen, heeft doorgaans absolute prioriteit. De regelgeving is vaak complex. DPA Cauberg-Huygen koppelt kennis van wettelijke en andere regels aan technische expertise. Daardoor kunnen we, als standaardoplossingen niet voldoen, slimme alternatieven aandragen die de beoogde veiligheid leveren, technisch haalbaar zijn en binnen het kader van de regels vallen.

Specialismen in brandveiligheid

Simulaties en proeven:

Voor optimale brandveiligheid is het essentieel om fundamenteel te kijken naar zaken als brand- en rooktransport, vluchtwegen en brandwerende eigenschappen van de gehele constructie. Dit gebeurt met behulp van computersimulaties, maar zo nodig ook met ‘live’ rook- en brandproeven ter plaatse of in ons laboratorium. De door ons ontwikkelde virtuele brandproef is een voorbeeld van zo een innovatieve oplossing om de brandwerendheid van gevels te testen.

Brandveiligheid in publieke gebouwen:

Verschillende vormen van gebruik vragen om hun eigen brandveiligheidsmaatregelen en vluchtplannen in een gebouw. Bewoners van zorggebouwen, bijvoorbeeld, zijn vaak minder mobiel, wat leidt tot aanvullende eisen. Ook het brandveilig maken van onder  andere sporthallen, theaters, scholen en musea vraagt om specifieke kennis, die bij ons aanwezig is.

Andersoortige gebouwen:

De beste oplossingen voor compartimentering, brandventilatie en andere brandveiligheidsmaatregelen zijn sterk afhankelijk van het type gebouw. Een parkeergarage, bijvoorbeeld, vraagt om een geheel andere aanpak dan een winkelcentrum. Ook de omgeving speelt daarbij een rol: vrijstaand of onderdeel van een groter complex? Wij staan garant voor een innovatieve aanpak die precies aansluit bij de situatie.

Hugo Verboven, senior adviseur, 06 54 95 84 47 of hugo.verboven@dpa.nl

Specialismen in externe veiligheid

Worstcase scenario’s:

Externe veiligheid heeft een flinke weerslag op schaarse ruimte. Bij het bepalen van de afstanden wordt uitgegaan van een worstcase scenario. DPA Cauberg-Huygen kiest voor een wetenschappelijke benadering. De in onze screeningsmodellen vervatte fysisch-chemische en statistische kennis stelt ons in staat met innovatieve oplossingen te komen. Door de invloed van een explosie op omliggende woningen te bepalen, wordt het bijvoorbeeld mogelijk tegenmaatregelen voor te stellen. Versterkte gevels in de eerstelijnsbebouwing  kunnen bijvoorbeeld de realisatie van achterliggende woningen haalbaar maken.

Effectstudies:

Met onze wetenschappelijke benadering voeren we effectstudies op maat uit, waarin het resultaat van maatregelen gedimensioneerd wordt. Deze aanpak is uniek in Nederland. Een voorbeeld is de toepassing van explosiewerend glas. Dit voorkomt weliswaar versplintering bij een inkomende drukgolf, maar belemmert tegelijkertijd de interne brandveiligheid van het gebouw. In zo’n geval adviseert DPA Cauberg-Huygen graag over een alternatieve oplossing.

Veiligheidsscan Opslag Gevaarlijke Stoffen:

Wanneer uw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, brengt dat risico’s met zich mee. Veel bedrijven zijn zich helaas niet bewust van de gevaren en hun verantwoordelijkheden. Met de Veiligheidsscan Opslag Gevaarlijke Stoffen biedt DPA Cauberg-Huygen u inzicht in uw risico’s.

Meer over veiligheidsscan opslag gevaarlijke stoffen…

Jan-Willem van Wijngen, senior adviseur, 06 54 22 24 43 of jan-willem.vanwijngen@dpa.nl