Laboratorium Delft

 

DPA Cauberg-Huygen heeft een eigen akoestisch en bouwfysisch laboratorium in Delft. De binnenkomende vragen zijn specifiek gericht op het product: ‘Voldoet het product aan de wettelijk gestelde normen?’  of ‘Hoe werkt het product eigenlijk?’. Er zijn drie hoofdredenen waarom het lab wordt ingeschakeld:

  1. Normtesten (wettelijk vastgelegd)
  2. Productverbetering
  3. Klant wordt hiertoe verplicht door de opdrachtgever

Wij kunnen vervolgens de volgende metingen (pdf) verrichten.

Voordeel voor de klant

De klant ontvangt meer dan alleen de testresultaten. Na de meting kunnen zij het product in de markt zetten, voldoen zij aan de wettelijke eisen en komen zij hun klanten tegemoet. Door de intensieve samenwerking met onze lab-medewerkers wordt er pas een eindresultaat afgeleverd als iedereen tevreden is.  Het komt dus voor dat er tussentijds aanpassingen worden gedaan aan het product en opnieuw gemeten wordt.

Gemiddelde duur van de meting

Binnen een tot vier weken is de klantvraag beantwoord. Meteen na de metingen worden de resultaten doorgegeven. Zijn de resultaten niet naar verwachting, dan vindt er een klantgesprek plaats over eventuele aanpassingen aan het product, nieuwe metingen of andere oplossingen.

Kenmerkende werkwijze

Wij onderscheiden ons door onze werkwijze; we gaan verder dan alleen de gevraagde meting. Wij stellen ons op als gelijkwaardige gesprekspartner van de klant en gaan bewust een partnerschap aan. We zijn dus gericht op de samenwerking bij de meting. Daarnaast zijn wij flexibel, de afspraken zijn makkelijk en snel in te plannen en luisteren goed naar de klant doordat we doorvragen.

Kwaliteit

De akoestische meetkamers zijn geheel ontworpen volgens NEN-EN-ISO 140.

offerte aanvragen