De Wet geluidhinder is de wet waarin regels zijn opgenomen over wegverkeer, railverkeer en gezoneerde industrieterreinen. Door de Wet Geluidhinder wordt bescherming geboden tegen geluid voor geluidgevoelige objecten. De volgende objecten zijn geluidgevoelig:

  • woningen exclusief vakantiewoningen
  • onderwijsgebouwen
  • ziekenhuizen en verpleeghuizen
  • verzorgingstehuizen
  • psychiatrische inrichtingen
  • kinderdagverblijven.
  • woonwagenstandplaatsen
  • ligplaatsen voor woonschepen

Hotels en kantoren zijn dus niet geluidgevoelig. U krijgt te maken met de Wet Geluidhinder als uw gebouw binnen de invloed van een weg, spoor of industriegebied ligt of komt. Dit is aan de orde als het bestemmingsplan van het gebied waar in uw gebouw ligt wordt gewijzigd of vastgesteld.

Wet-geluidhinder-railverkeer-300x224In dit geval is er een akoestisch onderzoek nodig om te kijken of en welke maatregelen er nodig zijn om het nieuwe gebouw mogelijk te maken. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld schermen langs de weg zijn. Hoe hoog de schermen moeten zijn en waar ze moeten komen wordt in het akoestisch onderzoek uitgerekend en vastgelegd. Een andere mogelijkheid is dat de geluidsbelasting invloed krijgt op het ontwerp en bijvoorbeeld dove gevels moeten worden toegepast zoals in Delft (zie foto).

Wilt u weten wat de wet voor u betekent? Onderstaand vindt u nog wat specifiekere informatie aan de hand van uw beroepsgroep. Heeft u een onderzoek nodig of wilt u meer informatie vul dan het contactformulier in of bel ons.

Wilt u meer weten over de wet zelf kunt u terecht op onderstaande links:
Wetteksten
Wet geluidhinder

 

Wettenoverzicht (1)

Meer weten?

Contact aanvragen