Met de ingebouwde microfoon van de iPhone wordt het geluid 5 maal per seconde gemeten. De software zorgt voor het toepassen van de A-weging (de gemiddelde gevoeligheid van het menselijk oor voor geluid) en berekent de gemiddelde waarde per seconde. Deze waarde wordt met behulp van de grafische meter weergegeven (LAeq per seconde).

Meettijd en gemiddelde geluidniveau

De app laat ook het hoogste gemeten geluidniveau zien. Dit is het hoogste LAeq per seconde over de hele meettijd. Op basis van het gemiddelde geluidniveau per seconde berekent de app het gemiddelde geluidniveau LAeq over de hele meettijd.

De app gaat ervan uit dat dit gemiddelde geluidniveau 8 uur lang voor kan komen en berekent op basis daarvan de tijd die je in het gemiddelde geluidniveau mag blijven. Wil je langer blijven, dan moet je gehoorbescherming dragen.

Hoe langer je meet, hoe nauwkeuriger het gemiddelde geluidniveau kan worden bepaald. In het begin varieert het gemiddelde geluidniveau nog sterk maar na verloop van tijd is het gemiddelde geluidniveau bijna constant. De meettijd is in het display aangegeven.

Geluiddagboekgeluiddagboek

Je kunt je metingen opslaan en een korte omschrijving meegeven bij je meting bijvoorbeeld de plaats waar je was of de situatie waarin je je bevond. De app voegt zelf datum en tijd toe aan de meting.

In het geluiddagboek kun je vervolgens het verloop van het geluidniveau (LAeq per seconde) bekijken door middel van een grafiek. Het gemiddelde geluidniveau is per meting al in het overzicht aangegeven.

De meetresultaten kun je vanuit het geluiddagboek mailen. Je krijgt dan in een zip-bestandje met alle gemeten geluidniveaus per seconde inclusief het gemiddelde en het hoogste geluidniveau. Zo kun je de meetresultaten ook voor andere toepassingen gebruiken.

Disclaimer SafeNoise

De makers van de app zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gehoorschade die je oploopt tijdens het gebruik van de app.

SafeNoise is getest op een iPhone4 en iPhone5 met iOS6. De kalibratie is uitgevoerd met een geluidmeter B&K 2250 (klasse 1). SafeNoise werkt ook op een iPhone3, iPod en iPad maar je dient de kalibratiestand mogelijk aan te passen om een juist meetresultaat te krijgen.

De nauwkeurigheid van de metingen bedraagt onder laboratorium omstandigheden voor de iPhone4 en 5 rond de 1 dB bij een constant geluidniveau tussen de 50 en 105 dB(A). In de dagelijkse praktijk kunnen de afwijkingen groter zijn.

SafeNoise is geen vervanging voor een professionele geluidmeter.

Meer weten over SafeNoise?

Carel Ostendorf | carel.ostendorf@dpa.nl | 06 21 91 74 75